Länkar till våra övriga sidor:

Statistik

STR bevakar, sammanställer och analyserar kontinuerligt statistik som berör förarutbildning, körkort, trafiksäkerhet och trafikskolebranschen. Informationen kommer primärt från olika myndigheter och forskningsorgan men hämtas även från företag och organisationer. Viss statistik kan vara tillgänglig endast för STR-medlemmar. Statistiken görs tillgänglig som antingen PDF, PowerPoint och vissa fall som en bild.

Saknar du någon statistik, eller har frågor kring detta, vänligen kontakta STR.

 

Internationellt  

 
Körkortskostnader i Europa  - 2009    
Trafiksäkerhet i Europa - 2008 
   

Körkortsprov

 

Andel godkända kunskapsprov B inkl omprov, riket , totalt samt kvinnor och män 

 
Andel godkända kunskapsprov B inkl omprov, riket, totalt samt trafikskola och privat  
Andel godkända körprov B inkl omprov, riket totalt samt kvinnor och män   
Andel godkända körprov B inkl omprov, riket totalt samt trafikskola och privat  
Trafikverket - Bokningsstatus, lediga provtider A och B  
Trafikverket - Frågor och svar om förarprov  
Snittantal prov (förstagångsprov och omprov) per godkänt prov mellan 2004-2013  
   

Körkortstagande

 

Körkorts- och handledartillstånd och utfärdade, nya, B-körkort, 2002-2017

Andel respektive antal  körkortsinnehavare - samtliga behörigheter - 1980-2012 
Körkortstagande, 18-24 år, antal och procent, 1989-2015
Prognos antalet 18-åringar   
   

Olyckor

 
Fakta, statistik om alkohol, droger i trafiken (skolmaterial från Trafikverket)  
Olycksstatistik A, AM, B - 2000-2016
Övningskörningsolyckor 2003-2013, privat resp trafikskola, samt kommentarer  
Mc-singelolyckor
Moped - mc - allvarligt skadade
Olycksstatistik mc - platstyp
Viltolyckor  
Dödade i vägtrafikolyckor i norden 1950-2012  
   

Tillstånd, tillsyn och handläggningstider

Handläggningstider etjänster
   

Övningskörning

 
Bilisters övningskörning i trafikskola och privat  

 


Läs mer »