Länkar till våra övriga sidor:

Medlemskap

Varför vara medlem i STR?

Varför vara medlem i STR?

Som medlem i Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR, har du möjlighet att, genom din lokalförening och STR, påverka såväl utvecklingen som trafikskolornas arbete inom förarutbildningen och i trafiksäkerhetsfrågor. Du får också rika möjligheter att utbyta erfarenheter med andra trafikskolor och trafiklärare i din lokalförening.

 

Som medlem får du:

 • rabatt på läromedel producerade av STR Service AB
 • rabatt på datorprogram för understöd av verksamheten på trafikskolan
 • rabatt på olika datorbaserade läromedel
 • rabatt på IT-support
 • tillgång till viktig information på STR:s medlemssajt www.str.se/Min-sida (kräver inloggning)
 • tidningen Mitt i Trafiken
 • tillgång till ett stort utbud av kurser och konferenser inom olika områden – allt till självkostnadspris! www.str.se/kurser
 • kostnadsfritt lägga upp ditt företags hemsida på STR:s server.

 

STR har ett antal samarbetspartners som erbjuder medlemsföretagen förmånliga avtal på bilar, bensin, IT, fordon, försäkringar etc. STR satsar på miljö- och kvalitetsprogram, bland annat genom EcoDriving och FR 2000.

 

Ansökan om medlemskap i STR

Vill du bli medlem i STR? Då ska du/din trafikskola ansöka om medlemskap i den lokalförening som finns i den region där verksamheten bedrivs. STR:s kansli bereder inkommen ansökan. För att ansökan ska kunna behandlas av lokalföreningen ska bestyrkta kopior av Transportstyrelsens tillståndsbevis och registreringsbevis bifogas. Trafikskolan styrker i ansökan att man är godkänd för F-skatt, innehar momsregistreringsbevis samt att alkotest sker innan den praktiska körningen för samtliga körkortsbehörigheter och förarbevis.

 

När handlingarna är kompletta skickar STR:s kansli ansökan till lokalföreningen för vidare hantering. Det är lokalföreningen som beslutar om medlemskap. Bifalls ansökan erhålls interimistiskt medlemskap och en kontaktperson inom lokalföreningen utses. Tidigast efter ett år och senast innan två år kan företaget ansöka om fortsatt medlemskap.

 

 

Blankett-ansökan om medlemskap

Blankett - ansökan om medlemskap

 

 

 

Blankett-ansökan om medlemskapBlankett - företagsdeklaration, krav på STR Trafikskola

   

 Blankett-ansökan om medlemskap

Blankett - utbildning och tjänster

 

 

   

  

 

Krav på företagsmedlem i STR

De krav som ställs på en medlem i STR regleras i framför allt två beslut, dels STR Lokalföreningsstadgar dels i beslut tagna på riksmöte eller vid extra fullmäktigemöte.

 

Medlem ska enligt fullmäktigebeslut

 • inte motarbeta förbundets målsättningar och avsiktsförklaringar
 • genomgå STR företagsutbildning inom den interimistiska perioden
 • besvara STR:s årliga förbundsenkät och företagsdeklaration*)
 • upprätta kompetensutvecklingsplan för all personal
 • tillhandahålla kunden en individanpassad undervisning med för kunden lämpligt material
 • tillämpa beslutade krav på mc- och mopedutbildning
 • alkotest ska genomföras innan den praktiska körningen för samtliga körkortsbehörigheter och förarbevis med antingen alkolås enligt EU-standarden EN 50436-2:2014 eller med alkomätare enligt EN 15964:2011
 • överlämna en informationsfolder, med ett fastställt minsta innehåll, till alla kunder som tar körkort behörighet A och B, se nedan
 • *) genom STR:s företagsdeklaration intygar trafikskolan att man följer gällande medlemskrav, innehar F-skatt , momsregistrering och Transportstyrelsens tillståndsbevis

  STR informationsfolder är trafikskolans egen informationsfolder till kund, den ska innehålla följande:
 • Du erbjuds en dokumenterad plan över din utbildning
 • Du erbjuds en kostnadsberäkning av utbildningen
 • Din privata handledare ges möjlighet att åka med under vissa körlektioner
 • Du erbjuds utbildning i riskmedvetenhet och övning i svårare trafiksituationer
 • Du får information om hur mörkerutbildning genomförs
 • Du får tydlig information om
  - att alkotest sker före den praktiska körlektionen
  - vilka tider som körlektioner erbjuds
  - trafikskolans personal och deras roller
  - vilka tider som receptionen är bemannad
  - när och hur du kan göra testskrivningar
  - STR:s praxis för avbeställning av teorikurs och körlektioner
 • Du får tydlig information om priser där det framgår
  - ordinarie pris
  - körlektionens längd
  - hur många teorilektioner som ingår i kursen
  - hur lång tid en teorilektion omfattar
  - vilket utbildningsmaterial som ingår
  - att du har möjlighet att betala med kort och/eller via bank- eller plusgiro
  - att STR:s praxis för återbetalning tillämpas
  - att STR:s reklamationspolicy gäller
Läs mer »