Länkar till våra övriga sidor:

Miljöarbete

Många pratar om sitt miljöarbete, men vi agerar och arbetar aktivt för en hållbar miljö!

STR har miljöarbetet som en av sina grundpelare. Det pågår ett stort arbete med att utbilda och utveckla miljömässigt goda alternativ inom branschen. STR har bland annat varit med och tagit fram koncepten EcoDriving, Grön trafikskola och Klimatsäkrad trafikskola.

 

EcoDriving introducerades i Sverige 1998 av STR och sedan dess har metoder och material utvecklats.

 

Idag ingår det i kursplanen för alla körkortsbehörigheter att utbilda eleven i ett miljöanpassat körsätt. Det inkluderas även i proven på Trafikverket, både teoretiskt och praktiskt. Läs gärna mer om vårt arbete och vision på www.ecodriving.se                                                                              

Miljöarbete

 

 

Läs mer »