Länkar till våra övriga sidor:

Miljö- och kvalitetsarbete

STR agerar och arbetar aktivt för en hållbar miljö och har miljöarbetet som en av sina grundpelare. Det pågår ett stort arbete med att utbilda och utveckla miljömässigt goda alternativ inom branschen. STR har bland annat varit med och tagit fram koncepten EcoDriving, Grön trafikskola och Klimatsäkrad trafikskola.

 

EcoDriving introducerades i Sverige 1998 av STR och sedan dess har metoder och material utvecklats. Under senare år har även ett koncept kallat Safe & Eco utvecklats tillsammans med VVCR, ett utbildningsföretag i Nederländerna.   

 

Läs gärna mer om vårt arbete med våra affärsområden, bland annat EcoDriving och Safe & Eco på www.gatusmartast.se   

 

Idag ingår det i kursplanen för alla körkortsbehörigheter att utbilda eleven i ett miljöanpassat körsätt. Det inkluderas även i proven på Trafikverket, både teoretiskt och praktiskt.                                                                       

Miljöarbete

 

 

 

 

 

FR2000 är ett miljö- och kvalitetsledningssystem som drivs av FR2000 ekonomisk förening bestående av tolv medlemsföretag och organisationer däribland STR. Föreningen verkar för att utveckla FR2000 standarden och göra den attraktiv och tillgänglig för så många företag som möjligt. Målet med verksamhetsledningen är att bidra till att göra alla certifierade företag långsiktigt länsamma. Läs mer på www.fr2000.se.

 

 

 

Läs mer »