Länkar till våra övriga sidor:

Organisation

Förbundets medlemsföretag är fn anslutna till någon av de trettio lokalföreningarna. STR:s fullmäktige utgörs av ordföranden i respektive lokalförening. Fullmäktige är STR:s högsta beslutande organ.

Förbundsstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut och leder förbundets verksamhet. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. 

STR uppgraderas under kvartal två!

Under kvartal två uppgraderas organisationen vilket innebär bl a att STR byter namn till Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, med ett centralt medlemskap för trafikutbildare med tillstånd för sin verksamhet. Förbundet blir organiserat i sju regioner där varje region leds av tre medlemsvalda regionråd. En av regionråden väljs in i förbundsstyrelsen.


 

Läs mer »