Länkar till våra övriga sidor:

Organisation

Förbundets medlemsföretag är anslutna till någon av de trettio lokalföreningarna. STR:s fullmäktige utgörs av ordföranden i respektive lokalförening. Fullmäktige är STR:s högsta beslutande organ.

Förbundsstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut och leder förbundets verksamhet. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.


Årligen arrangeras ett riksmöte där fullmäktige tar beslut i en mängd frågor. Det finns också utrymme för andra medlemsaktiviteter, ofta av lokal karaktär då riksmötet hålls på olika platser i Sverige och värdskapet cirkulerar mellan lokalföreningarna.

 

  Lokalföreningar Fullmäktige STR Service AB Förbundsstyrelsen Sveriges Trafikskolors Riksförbund Gillinge banan Hörnefors banan Lokalföreningar Ordförande Image Map
Läs mer »