Länkar till våra övriga sidor:

Förbundsstyrelsen

berit.johansson@str.se

 

  Berit Johansson - Köping
Förbundsordförande

 

Ansvarsområden:

 • Övergripande ansvar för styrelsearbetet
 • Myndighetskontakter
 • Opinionsarbete och politikerkontakter
 • Mediakontakter
 • Reklamationsnämnden
 • Mitt i trafiken och www.str.se
 • Nordisk Trafikskole Union (NTU)
 • Förarutbildningssystem
 • STaRk
 • Kvalitetsarbete

 Kontaktperson för:

 • STR Jönköpings Läns Trafikskoleförening
 • STR Skaraborgs Trafikskoleförening
 • STR Värmlands Trafikskoleförening
 • STR Syd
     

michael.axelsson@str.se

 

 

Michael Axelsson - Köping
Vice förbundsordförande

 

Ansvarsområden:

 • STR YKB
 • Yrkesförarutbildning
 • EcoDriving-området
 • Safe & Eco
 • Klimatsäkrad trafikskola
 • Lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB
 • Umeå Trafiksäkerhetscenter Hörnefors AB
 • Politiska och branschkontakter
 • Myndighetskontakter
 • Mediakontakter
 • Etik och moral
 • Förarutbildningssystem
 • Kvalitetsarbete

Kontaktperson för:

 • STR Södermanland
 • STR Västmanland
 • STR Södra Sörmlands Trafikskoleförening
 • STR Dalarna 
     

 

hakan.axelsson@str.se

 

 

  Håkan Axelsson - Eskilstuna
Ordinarie ledamot 

 

Ansvarsområden

 • B-utbildning
 • BE-utbildning
 • Obligatoriska utbildningar
 • Storstadsområden
 • Äldre i trafiken
 • Kursverksamhet
 • Höstmöten
 • Kvalitetsarbete

  Kontaktperson för

 • STR Uppland
 • STR Stockholm
 • STR Gotland Lokalförening 
     

 

benny.gunnarsson@str.se

  Benny Gunnarsson - Norsholm
Ordinarie ledamot

 

Ansvarsområden

 • Obligatoriska utbildningar
 • Ordförandekonferenser
 • Kursverksamhet
 • Alkolås
 • Etik och moral
 • STR stadgar
 • Förarutbildningssystem
 • STaRk
 • Kvalitetsarbete

 Kontaktperson för

 • STR Norra Östergötlands Trafikskoleförening
 • STR Östergötlands Västra Trafikskoleförening
 • STR Kristianstaddistriktets Trafikskoleförening
 • STR Örebro Läns Trafikskoleförening
     

 

tommy.samuelson@str.se

  Tommy Samuelson - Göteborg
Ordinarie ledamot

 

Ansvarsområden

 • Mc
 • Moped
 • IT
 • Nordisk Trafikskole Union (NTU)
 • Storstadsområden
 • Kvalitetsarbete

Kontaktperson för

 • STR Göteborgs Trafikskolors Förening
 • STR Bohusläns Trafikskolors Förening
 • STR Västgöta-Dals Trafikskoleförening
 • STR Halland
 • STR Nordvästra Skånes Trafikskolor
 • STR 7-HÄRAD
     

 

helen.lindh@str.se

 

 

  Helén Lindh - Fagervik
Suppleant

 

Ansvarsområden

 • Trafiklärarutbildning
 • Förarutbildningssystem
 • Kvalitetsarbete

Kontaktperson för

 • STR Gävleborg
 • STR Västernorrlands Trafikskoleförening
 • STR Norrbotten
 • STR Västerbotten
 • STR Jämtland/Härjedalen
     

 

jeanette@hindenburg.se 

  Jeanette Jedbäck Hindenburg - Nacka
Suppleant

 

Ansvarsområden

 • STR stadgar
 • Föreningsarbete
 • STaRk
 • Kvalitetsarbete

Kontaktperson för

 • STR Blekinge Trafikskolors Förening
 • STR Kronoberg
 • STR Norra Kalmar Läns Trafikskoleförening
 • STR Södra Kalmar Läns Trafikskoleförening
     
Läs mer »