Länkar till våra övriga sidor:

Revisorer

Jan Svensson Uddevalla Förtroendevald, Ordinarie
Maria Berndtsson Ängelholm Förtroendevald, Ordinarie

Anders Ringqvist

Jönköping Förtroendevald, Suppleant
Auktoriserad KPMG Auktoriserad, Ordinarie

 

Om du vill komma i kontakt med förbundets förtroendevalda revisorer når du dem enklast via e-post; revisorer@str.se

Läs mer »