Länkar till våra övriga sidor:

STR Seniorer

1992 bildades STR:s seniorklubb vilket är en informell sammanslutning för att vidmakthålla den kamratskap som utvecklats inom branschen under många år.

 

STR Seniorer bildades för STR medlemmar från 65 år. Målsättningen är att årligen bjuda in till en gemensam aktivitet i augusti/september månad. En aktivitet där både nytta och nöje kan förenas och där även respektive kan få delta till självkostnadspris. Inbjudan till kommande aktivitet publiceras på webbplatsen samt skickas via e-post till alla representanter, personliga-, passiva- och hedersmedlemmar som fyller 65 år eller är äldre.

 

Senaste träffen ägde rum i september 2016 på Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge där STR Seniorer fick ta del av upplägget inom riskutbildningarna samt det senaste inom organisationsutvecklingen inom förbundet.

 

Seniorträffen 2017 planeras att läggas på Umeå Trafiksäkerhetscenter Hörnefors.

 

Samordnare för STR Seniorer är Leif-Arne Bruhn, Västra Frölunda och Torsten Meigård, Landskrona. För mer information kontakta info@str.se

 

 

 

Rundvandring i Landskrona, här vid Citadellet vid träffen i sept 2015. Foto: Torsten Meigård

Läs mer »