Länkar till våra övriga sidor:

STR Seniorer

1992 bildades STR:s seniorklubb vilket är en informell sammanslutning för att vidmakthålla den kamratskap som utvecklats inom branschen under många år.

 

STR Seniorer bildades för STR medlemmar från 65 år. Målsättningen är att årligen bjuda in till en gemensam aktivitet i augusti/september månad. En aktivitet där både nytta och nöje kan förenas och där även respektive kan få delta till självkostnadspris. Inbjudan till kommande aktivitet publiceras på webbplatsen samt skickas via e-post till alla representanter, personliga-, passiva- och hedersmedlemmar som fyller 65 år eller är äldre.

 

Senaste träffen/seniorutflykten ägde rum i augusti 2017, där STR Seniorer bl a fick besöka Sveriges nordligaste delar.

 

Samordnare för STR Seniorer är Leif-Arne Bruhn, Västra Frölunda och Torsten Meigård, Landskrona. För mer information kontakta info@str.se

 

 

 

Rundvandring i Landskrona, här vid Citadellet vid träffen i sept 2015. Foto: Torsten Meigård

Läs mer »