Länkar till våra övriga sidor:

Förbundet STR

Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) är en organisation för trafikskoleföretag vilka bedriver yrkesmässig förarutbildning. STR har ca 630 medlemsföretag som driver ungefär 700 av Sveriges ca 800 trafikskolor.

 

Dessa sysselsätter drygt 2 000 trafiklärare, specialiserade på att utbilda förare på bil, buss, lastbil och tvåhjulingar i trafiksäkert och miljöanpassat körsätt. Detta genererar utbildning för ca 100 000 körkortstagare samt 10 000 yrkesförare per år. Förbundet har en rikstäckande reklamationsgaranti för alla STR-elever.

 

Redan 1939 startade STR sin verksamhet, dock under namnet SBR "Sveriges Bilskolors Riksförbund" som man sedan hade kvar till 1966 då man bytte till STR. Sedan har utvecklingen fortsatt inom utbildning, fordon och miljö, d v s inom nästan alla delar.

 

Idag arbetar man inte enbart inom Sveriges gränser utan har också samarbete inom hela Europa.

 

Organisation
Förbundets medlemsföretag är anslutna till lokalföreningar. Ordföranden i respektive lokalförening utgör STR:s fullmäktige som består av 30 ledamöter. Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut och leder förbundets verksamhet. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

 

Årligen arrangeras ett riksmöte där en av lokalföreningarna står som värd. Vid dessa möten tar fullmäktige beslut i en rad frågor, men ger också utrymme för övriga medlemsaktiviteter. Riksmötet samlar mellan 350 och 500 personer årligen. 

Läs mer »