Länkar till våra övriga sidor:

Organisationsöversyn-implementering

Implementering av ett uppgraderat STR

STR ska verka för en organisation och finansiering som stöttar medlemmarnas kvalitetsutveckling och affärsmässighet för att ge ökad kundnöjdhet och trafiksäkerhet i ett hållbart samhälle.

I detta arbete har en organisationen gjort en översyn av
1. Medlemsbasen
2. Differentierat medlemskap
3. Organisationen 
4. Ekonomi/Finansiering
5. Ledningsstruktur

 

Vid årsskiftet 2018 övergick projektet STaRk till en implementeringsfas där fas 1 ska vara införd den 30 juni 2018. Fas 1 består bl a;

  • Bildandet STR:s medlemsnämnd där beslut om centralt medlemskap hanteras
  • Bildandet av sju regioner samt tillsättande och utbildning av regionråd
  • STR:s tidigare 30 lokalföreningar upphör, se avveckling av STR Lokalföreningar (kräver inloggning) 
  • Genomförande av riksmöte i Linköping enl STR:s nya stadgar

Se tidplan och övergångsregler  (kräver inloggning) >>

 

Seminarier för lokalföreningsordföranden genomförs i januari - läs mer (kräver inloggning):

http://www.str.se/secure/CMS/edit/default.aspx?id=2792

 

Styrgrupp- implementering:

Berit Johansson, projektägare

Håkan Björklund, vd STR Service
Maria Berndtsson, revisor STR

Klas Sörensson, valberedning STR

Evamarie Lundahl, projektledare

 

Kommande beslutsdatum: 

  • Riksmöte den 24-25 maj 2018 i Linköping

Beslut

För att läsa pdf-filerna krävs inloggning Arbetsdokument

 Förslag på Miljöpolicy/ miljökrav inom projektet STaRk

Arbetsmaterial från projektgruppen inom STaRk-projektet
OBS! Materialet är arbetsexemplar och kan komma att förändras.