Länkar till våra övriga sidor:

Styrdokument

STR är ett stort förbund med många aktörer inom olika delar av branschen. För att få samsyn inom olika områden arbetar förbundet bland annat fram gemensamma styrdokument. Exempel på dessa finns i länkarna nedan. 

 

  • Strategi och avsikter
  • Stadgar
  • Policys och praxis
  • Krav på mc-utbildningen
  • Krav på mopedutbildningen
  • Pedagogisk grundsyn
  • Läs mer »