Länkar till våra övriga sidor:

Stadgar

Stadgar

 

STR Stadgar och STR Lokalföreningsstadgar

Dessa stadgar antogs av kongressen i Jönköping 2003-05-24 och konfirmerades av kongressen i Piteå 2004-06-19. Stadgarna är sedan reviderade vid sex tillfällen sedan dess och denna åttonde upplaga konfirmerades vid extra fullmäktigemötet i Stockholm 2014-11-25.

 

 STR Stadgar

           

 

 Lathund - medlemskap

(Kräver inloggning)

Läs mer »