Länkar till våra övriga sidor:

Hedersledamöter

Enligt STR:s stadgar § 8: På förslag av förbundsstyrelsen kan till hedersledamot kallas person, vilken på ett alldeles särskilt sätt gagnat förbundet. Beslut härom kan endast fattas vid riksmöte eller kongress.  Hedersledamot är befriad från avgifter till förbundet. Hedersledamot har yttranderätt, men ej förslags- eller rösträtt på fullmäktigemöten och kongresser. 

 

STR:s Hedersordförande
1961 Harry Jansson, Säffle  († 1973)

 

STR:s Hedersledamöter
1971 Bertil Gustavsson, Nässjö  († 1973)
1967 Karl-Erik Åberg, Tranås  († 1995)
1974 Knut Ekelöf, Göteborg  († 2000)
1974 Bertil Flodén, Sollefteå  († 1995)
1974 Herbert Samuelsson, Virserum  († 1978)
1975 Bernt Goetze, Stockholm († 2005)
1977 Verner Hansson, Stockholm  († 1980)
1977 Erik Lindberg, Skövde († 2005)
1983 Einar Lundgren, Eslöv  († 1990)
1985 Bengt Nygård, Mariestad († 2006)
1986 Gösta Bergmark, Mora  († 1993)
1988 Börje Andersson, Västerås  († 2002)
1989 Georg Geidenstam, Tyresö  († 1994)
1989 Bengt Nordlander, Uppsala  († 2004)
1991 Sigvard Lindberg, Sundsvall († 2008)
1992 Sven-Arne Svensson, Falkenberg († 2014)
1993 Ingemar Seger, Nora
2004 Bjarne Grahn, Mölnlycke († 2004)
2006 Lars Gustavsson, Färjestaden

Läs mer »