Länkar till våra övriga sidor:

Reglemente för STR:s pedagogiska pris

§ 1. Sveriges Trafikskolors Riksförbund har den 1 januari 2013 instiftat ett pedagogiskt pris att utdelas till dess förbundsstyrelsen annorlunda bestämmer.

§ 2. Priset är avsett för den som visat särskilt intresse för trafikskolornas pedagogiska utveckling, det kan gälla ett arbetssätt, en metod, material eller liknande. Pedagogiken skall kunna komma andra till nytta.

§ 3. Prissumman är på 20,000 kronor. Beviljat pris utdelas vid STR:s höstmöte.

§ 4. Berättigad att erhålla detta pris är:

-          Person verksam inom trafikskola ansluten till STR. § 5. Priset söks på särskild blankett hos STR:s förbundsstyrelse som också utser pristagare. Ansökan skall vara inlämnad senast 2 månader innan höstmötet.

§ 6. I samband med ansökan skall en skriftlig redogörelse som beskriver arbetssätt, en metod, material eller liknande inlämnas till förbundsstyrelsen. I och med att ansökan om priset lämnas in, godkänner den som söker att andra kommer att kunna ta del av pristagarens pedagogik.

§ 7. Skatter och avgifter betalas av den som tilldelats priset.

§ 8. Inkomna ansökningar och pristagare skall registreras i särskild liggare.

 

Ansökningsblankett >>

Läs mer »