Länkar till våra övriga sidor:

Svenska Volkswagen stipendium

Reglemente för Svenska Volkswagen AB:s stipendium

§ 1 Svenska Volkswagen AB har den 7 juni 1979 med anledning av Sveriges Trafikskolors Riksförbunds 40-årsjubileum beslutat instifta ett resestipendium Volkswagen-Audi-organisationens "Svenska Volkswagen AB:s stipendium".

§ 2 Stipendiet avser resa för sådana studier som kan bli till gagn för fortsatt utveckling av trafikskolebranschen.

§ 3 Stipendiet är avsett utgå till inom trafikskolebranschen aktivt verksam medarbetare som medverkat till:

- Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder
- och/eller varit idégivare inom det trafikpedagogiska området
- och/eller i övrigt gjort branschen speciella tjänster.

§ 4 Stipendiet är avsett utgå under fem (5) år med början 1980 och med 5 000 kronor årligen. Fr.o.m. 2010 utgår stipendiet tills vidare och med minst 25 000 kronor årligen.

§ 5 Stipendiat utses av STR:s styrelse.

§ 6 Stipendiet utdelas av representant för Svenska Volkswagen AB vid STR:s höstkonferens, kongress eller riksmöte.

§ 7 Stipendiat skall före resan ha kontaktat myndigheter, institutioner och organisationer, som handhar frågor om trafiksäkerhet, förarutbildning och förarprov. Under vistelsen ingår också besök vid någon av Volkswagens fabriker. Resplan med planerade studiebesök skall vara godkänd av STR:s styrelse och Svenska Volkswagen AB i god tid före resan.

§ 8 Stipendiat är skyldig att lämna skriftlig berättelse över resan inom tre (3) månader efter resans avslutande till STR:s styrelse och till Svenska Volkswagen AB,

§ 9 Förteckning över stipendiater skall föras i särskild liggare.

 

Stipendiater

1980 Lars Ellström, Märsta 
1981 Morgan Stjernedal, Göteborg
1982 Gösta Bergmark, Sthlm/Mora
1983 Hans-Christian Ageman, Sthlm
1984 Lennart Johansson, Skövde
1985 Kjell Lönnman, Örebro 
1986 Kåre Rumar, Linköping 
1987 Einar Lundgren, Eslöv 
1988 Erik Lindberg, Skövde 
1989 Willy Carsten, Tyresö 
1990 Lars Gustavsson, Färjestaden
1990 Jan-Evert Johansson, Bollnäs
1991 Rolf Magnuson, Motala
1992 Haldo Jagenus, Stockholm
1993 Rune Gustavsson, Karlstad 
1994 Lennart Strandberg, Linköping
1995 Roine Karlsson, Stockholm
1996 Gunlög Stjerna, Stockholm
1997 Stig Sandberg, Umeå
1998 Bengt Nygård, Mariestad
1999 Gunnar Carlsson, Rydebäck
1999 Gunnel Ståhl, Landskrona
1999 Eva Turner, Karlskrona
2000 Inger Forsberg, Kungälv
2001 Jan Alexanderson, Karlskrona
2002 Michael Koucky, Falkenberg
2003 Erik Eriksson, Hedemora
2004 Jarl Hammarkvist, Vägverket
2005 Ronny Bergman, Varberg
2006 Gunnel Ståhl, Landskrona
2006 Per Hallengren, Alvesta
2007 Jan Strömberg, Åkersberga
2008 Nils-Petter Gregersen, Linköping
2009 Kurt Johansson, Huddinge
2009 Ann-Lena Ödling, Örnsköldsvik
2009 Jan Lundberg, Örnsköldsvik
2010 Petra Hartford, Göteborg
2011 Hans-Jörgen Stegborn, Västra Frölunda
2012 Gunlög Stjerna, Linköping

2013 ingen kandidat utsågs - pengarna skänktes till BRIS

2014 Tette Ceihagen, Ystad
2015 STR:s kursledare
2016 Per Kryger

2016 Rim Dalali

2016 Shwan Javanmini 

Läs mer »