Länkar till våra övriga sidor:

Elevcentralen

Här kan du få hjälp med Elevcentralen

          
 

      

Elevcentralen Villkor

Förslag på villkor tll elevcentralen, som eleverna ska godkänna första gången de logga in. Dessa villkor ställs in under Inställningar/Elev/Inställningar i rutan Avtalsvillkor

 
       
       
       
       
       
     
     

 

     

 

 

   

 

     

 

Läs mer »