Länkar till våra övriga sidor:

Fakturera

Här hittar du information om hur man faktureras i aSTRa WEB och vad man ska tänka på när det gäller fakturering

 

        

Fakturera minderårig

Här hpttar du en instruktion på att fakturera minderåriga elever.

     
     
     
     
     
     
     
   

 

   

 

 

 

 

   

 

Läs mer »