Länkar till våra övriga sidor:

Kassa

Här hittar man  inställningar som har med kassan att göra.

 

 

 

Installation av E-tax

Här hittar du instruktioner för installtion av WestInts e-taxenhet

     
   

Drivrutiner

Här kan du hitta drivrutiner till kvittoskrivare, och USB-sladd till BMC E-tax

     
   

Retur i kassan

Här hittar du en guide som förklarar hur man gör en retur i kassan

     
   

Vad är lektionssaldo

Denna guiden förklarar vad lektionssaldo innebär.

     
 

Börja med lektionssaldo

Detta är en guide för att komma igång och använda lektionssaldo, guiden förutsätter att man först läst guiden Vad är lektionssaldo. 

Denna filmen är interativ så tittaren måste på vissa ställen klicka i bilden för att komma framåt. Lila pratbubblor innehåller uppmaningar till att klicka och gråa rutor innehåller information.

     
   

Börja med lektionssaldo

Detta är en guide för att komma igång och använda lektionssaldo

     
 

Retur av lektionssaldo

Detta är en guide som förklarar hur man gör returer som involverar lektionssaldo

     
 

Vad är elevsaldo

Denna guiden förklarar vad elevsaldo innebär.

     
 

Återbetalning elevsaldo

Detta är en guide som ger vägledning om hur man gör återbetalningar av elevsaldo

     
     
     
     
     
Läs mer »