Länkar till våra övriga sidor:

Utbildningsfilmer

Elevcentralen

Utbildningsfilmen visar och förklarar hur elevcentralen fungerar, från det att man loggar in första gången till att man börjar använda de olika delarna i elevcentralen. Ni kan spara ner filmen, och lägga ut den på er hemsida. Så att era elever kan se hur elevcentralen ser ut och hur den fungerar.

  

OBS länka inte till filen här, då den kan komma att försvinna, eller ändras.

Filmen är 20 minuter lång. Klicka på bilden till höger för att ladda hem och se filmen.

 

Filmens senaste uppdatering gjordes 2013-06-05

Filmen är i formatet mp4 och är 27MB


Bokning

Utbildningsfilmen visar och förklarar hur nya bokningsöversikten fungerar i aSTRa WEB. Filmen är 24 minuter lång och förklarar från grunden från hur man lägger upp tidmallar som man lägger på ett schema, och till slut hur det fungerar med elevernas bokningar.

Klicka på bilden till höger för att ladda hem och se filmen.

 

OBS! Denna filmen är inte helt aktuell. Den grundläggande tanken för bokningen stämmer men en hel del funktioner har tillkommit och ändrats sen filmen gjordes.

 

Filmens senaste uppdatering gjordes 2013-01-08

Filmen är i formatet mp4 och är 28MB


Nya resursbokningen

Utbildningsfilmen visar och förklarar hur nya resursbokningen fungerar i aSTRa WEB.

Klicka på bilden till höger för att ladda hem och se filmen.

 

Filmens senaste uppdatering gjordes 2013-01-08

Filmen är i formatet mp4 och är 10MB

Planering

Utbildningsfilmen visar och förklarar hur planeringen fungerar i aSTRa WEB. Filmen är 23 minuter lång och förklarar från grunden hur man använder sig av planeringen.

Klicka på bilden till höger för att ladda hem och se filmen.

OBS! Denna filmen är inte helt aktuell. En del funktioner har tillkommit och ändrats sen filmen gjordes.

 

Filmens senaste uppdatering gjordes 2013-01-08

Filmen är i formatet mp4 och är 23MB

WYSIWYG-editor

Utbildningsfilmen visar och förklarar hur editorn fungerar i aSTRa WEB.

Klicka på bilden till höger för att ladda hem och se filmen.

 

Filmens senaste uppdatering gjordes 2013-01-08

Filmen är i formatet mp4 och är 10MB

Faktura

Utbildningsfilmen visar och förklarar hur faktureringen fungerar i aSTRa WEB.

Klicka på bilden till höger för att ladda hem och se filmen.

 

OBS! Denna filmen är inte helt aktuell. Den visar endast ett sätt att fakturera, sedan filmen gjordes har fakturatjänsten byggs ut avsevärt. Läs gärna om alla fakturafunktionerna i manualen för en mer fullständig bild.

 

Filmens senaste uppdatering gjordes 2013-01-08

Filmen är i formatet mp4 och är 4MB

Betalsätt - swish

Utbildningsfilmen visar och förklarar hur man lägger till ett nytt betalsätt, t.ex. swish i aSTRa WEB.

Klicka på bilden till höger för att ladda hem och se filmen.

 

Filmens senaste uppdatering gjordes 2016-01-22

Filmen är i formatet mp4 och är 6MB

e-handel

Denna film är omfattande och är därför uppdelad i avsnitt för att ni snabbt ska kunna ta er till valda delar vid behov. Det rekommenderas dock för alla som använder e-handeln att se hela filmen för att få en helhet i e-handeln och förstå hur vi tänkt att det skall användas.

 

Klicka på bilden till höger för att ladda hem och se filmen. För att att kunna använda menyn i vänsterkant så måste filmen vara färdigladdad, tar cirka 1-2 minuter.

Filmen är på ca 40min.

Önskar du ladda hem filmen till din dator istället, Högerklicka här och spara till datorn.

 

Filmens senaste uppdatering gjordes 2013-03-12


Filmen är i formatet mp4 och är 303MB

Kassa

Denna film är väldigt omfattande och är därför uppdelad i avsnitt för att ni snabbt ska kunna ta er till valda delar vid behov. Det rekommenderas dock för alla som använder kassan att se hela filmen för att få en helhet i kassan och förstå hur vi tänkt att den ska användas.

 

Klicka på bilden till höger för att ladda hem och se filmen. För att att kunna använda menyn i vänsterkant så måste filmen vara färdigladdad, tar cirka 1-2 minuter.

Filmen är på ca 67min.


Önskar du ladda hem filmen till din dator istället, Högerklicka här och spara till datorn.

 

Filmens senaste uppdatering gjordes 2013-03-19

Filmen är i formatet mp4 och är 256MB


Digitalt utbildningskort

Denna film är omfattande och är därför uppdelad i avsnitt för att ni snabbt ska kunna ta er till valda delar vid behov. Det rekommenderas dock för alla som använder det digitala utbildningskortet att se hela filmen för att få en helhet i utbildningskortet och förstå hur vi tänkt att det skall användas.

 

Klicka på bilden till höger för att ladda hem och se filmen. För att att kunna använda menyn i vänsterkant så måste filmen vara färdigladdad, tar cirka 1-2 minuter.
Filmen är på ca 40min.

 

Önskar du ladda hem filmen till din dator istället, Högerklicka här och spara till datorn.

 

Filmens senaste uppdatering gjordes 2013-02-15

Digitalt utbildningskort

Filmen är i formatet mp4 och är 260MB


Systeminställningar

Denna film är omfattande och är därför uppdelad i avsnitt för att ni snabbt ska kunna ta er till valda delar vid behov. Det rekommenderas dock för alla att se hela filmen för att få en helhet i vad olika inställningar gör och förstå hur vi tänkt att det skall användas.

Klicka på bilden till höger för att ladda hem och se filmen. För att att kunna använda menyn i vänsterkant så måste filmen vara färdigladdad, tar cirka 1-2 minuter.
Filmen är på ca 60min.

Önskar du ladda hem filmen till din dator istället, Högerklicka här och spara till datorn.

 

Filmens senaste uppdatering gjordes 2013-02-28

 

Filmen är i formatet mp4 och är 354MB.

 

 

Läs mer »