Länkar till våra övriga sidor:

Premium

 

Elevcentralen Premium är en del av aSTRa WEB. Det är ett hjälpmedel för trafikskoleelever att få överblick på sin utbildning med alla delar på samma ställe.

 

Här får eleven tillgång till teoritexter lika omfattande som teoriboken och övningar som testar elevens kunskaper. Eleven kan även kommunicera direkt med sin trafiklärare och ställa frågor om utbildning eller annat.

 

Dessutom har eleven via Elevcentralen Premium tillgång till Körkortskampen, ett spel där de kan utmana andra trafikskoleelever i trafikkunskap.

 

Och mycket, mycket mer. Här kan du hitta mer information om Elevcentralen Premium, för eleven och för trafikskolan 

 

För att få tillträde till den nya plattformen ställs följande krav på trafikskolan:

-          aSTRa WEB med kassa, e-handel och digitalt utbildningskort används

-          bokningar och ekonomi ska synliggöras för eleven i Elevcentralen Premium

-          innehar licens för TVL

-          accepterar att STR genomför kvalitetsmätning (NKI) med samtliga elever/kunder som använder Elevcentralen Premium

-          accepterar avtal där det framgår att fler krav och förutsättningar kan tillkomma genom STR:s kvalitetsarbete och om STR inför ett differentierat medlemskap. STR kan komma att besluta om en lägsta nivå (NKI).

-          minst en person, utbildningsledare eller trafikskolechef, har genomgått kursen för plattformen. Trafikskolan får tillträde till max två deltagare per kurstillfälle. Följ länken kursbokningen.

 

Beställning

När skolan uppfyller alla kraven och vill beställa tjänsten skickar representanten ett mail till helpdesk@str.se. I mailet ska stå att ni vill beställa Elevcentralen Premium och vilket kundnummer som ni vill ha tjänsten på.

 

Vi behandlar sen er beställning inom några dagar och meddelar när ni fått tjänsten aktiverad. Skulle ni inte uppfylla alla krav vid beställningstillfället ber vi er återkomma med en ny beställning när ni gör det.

 

Kom igång

På sidan Hjälp, under kategorin Kom igång hittar man en guide för hur man kommer igång med tjänsten.

Läs mer »