Om Mitt i Trafiken

Mitt i Trafiken är ett digitalt kunskapsflöde med fokus på trafiksäkerhet som Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR, står bakom.

I Mitt i Trafikens flöden kan du läsa om utbildning, utveckling, forskning och viktiga frågor med koppling tilll trafik som hanteras politiskt inom både Sverige och EU. Du får också möta STR-medlemmar och deras verksamheter mitt i en trafikutbildares vardag.

Du hittar nyheterna på www.mittitrafiken.se samt på Facebooksidan Mitt i Trafiken.

Ansvarig utgivare:

Ordförande Mattias Glemfors | Redaktör: Redakta


Tidigare var Mitt i Trafiken en papperstidning som gavs ut fyra gånger per år. Sista pappersnumret skickades ut i juli 2020. Till arkivet >>