2019-03-28 Utbildningsmaterial/tjänster

Köra lastbil lanseras i digital form

Allt fler, både lärare och elever, vill kunna välja att kunna arbeta med STR:s utbildningsmaterial i digital form. I dagsläget kan man hitta Köra bil, Köra moped och Köra mc i dels appen Körkort nu med Elevcentralen, dels på elevcentralen.se. Nu tar STR nästa steg och erbjuder till sommaren även Köra lastbil – digital.

- Vi ser det som en naturlig utveckling att gå mer mot det digitala och vill ge våra medlemmar möjligheten att erbjuda sina kunder detta, säger Karin Joelsson, verksamhetsansvarig för tunga fordon på STR. När det gällde Köra lastbil märkte vi att efterfrågan ökade och har därför haft som mål att ta fram det digitala materialet så snart som möjligt.

Utvecklad version

En projektgrupp inom STR Service arbetar nu för fullt med att ta fram en digital och utvecklad version som är baserad på böckerna Köra lastbil och Trafikens grunder. Allt som finns i kursplanen och i böckerna kommer finnas med fast i sammanfattad och förenklad form och med olika typer av film och interaktiva övningar för att underlätta inlärningen. Att sätta samman en digital version av böckerna är en noggrann process, där inget lämnas till slumpen.

köra lastbil arbetsgrupp liggande.jpg

Arne Åkesson, Karin Joelsson och Jörgen Lindh Malmbjer

- Vi säkrar upp att allt som kursplanen innehåller finns med i materialet, samtidigt som vi tar det till en ny nivå, säger Jörgen Lindh Malmbjer, sakkunnig på STR. För att lättare nå fram till fler elever försöker vi också använda ett vardagligare språk än i böckerna. Vi har även minskat på information som visserligen kan vara bra att veta men som inte direkt behövs för utbildningen.

Läraren helt avgörande

Även om det är viktigt att möta elevens behov är också syftet med Köra lastbil – digital att ge läraren möjligheten att arbeta mer flexibelt och smidigt. Allt underlag som behövs finns samlat i mobilen, läsplattan eller datorn. Man får verktyg för att bättre leda eleven genom utbildningen och skolan kan komplettera med egna exempel och förklaringar via Trafikskolans tips. Men STR är noga med att betona att det digitala materialet inte på något vis ska ersätta läraren.

- Absolut inte! Allt material som STR tar fram är tänkt att användas tillsammans med en lärare, det är en grundförutsättning för att kunna erbjuda en utbildning med kvalitet, säger Arne Åkesson, projektledare på STR. Läraren är en viktig pedagogisk ledare och fungerar som en avgörande brygga mellan teori och praktik – oavsett format

FAKTA

När finns Köra lastbil - digital tillgängligt?
I juni släpps produkten så att du som lärare under en period kostnadsfritt har möjlighet att testa materialet och ha synpunkter på teknik och innehåll. Under denna period pågår fortfarande ett utvecklingsarbete med detta. Från och med första augusti startar sedan försäljningen.

Vad krävs för att få tillgång till och kunna sälja materialet?
Du måste vara medlem i STR och du behöver ha tillgång till aSTRa WEB. Materialet bygger på att du använder dig av det digitala utbildningskortet. Under en första utvecklingsperiod (juni-juli) kommer materialet att vara kostnadsfritt för dig som medlem och är under den perioden inte tänkt att säljas vidare. Först i augusti beräknas det vara redo för försäljning ut till kund.

Hur kan jag få hjälp om jag känner mig osäker på hur man jobbar med digitalt material?
Under augusti månad kommer vi att erbjuda webbinarier där vi förklarar hur du som lärare kan jobba med materialet. Webbinarierna kommer också finnas inspelade så du kan titta på dem när det passar dig. Du har alltid också möjligheten att kontakta STR:s IT-support.

Ladda ner:
Informationsblad