2021-04-30 Riksdag och regering

Körkortslån till fler unga

Regeringen remitterar ett förslag om att från den 1 december 2021 utvidga körkortslånet till ungdomar mellan 19 och 20 år som har fullföljt en gymnasieutbildning. Syftet med förslaget är att öka ungdomars möjlighet till arbete.

I ett pressmeddelande berättar regeringen om att de remitterar ett förslag om körkortslån för unga.

- Över 200 000 unga får möjlighet att ta körkortslån med regeringens förslag. I grunden handlar det om att skapa goda förutsättningar för unga att ta ett arbete, eftersom många jobb kräver körkort, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Körkortslånet omfattar idag vissa arbetslösa personer mellan 18 och 47 år. Med förslaget som regeringen nu remitterar utvidgas körkortslånet till unga mellan 19 och 20 år. Det omfattar både de som har en gymnasieexamen eller motsvarande, och de som fullföljt en gymnasieutbildning på annat sätt, exempelvis från folkhögskola, kommunal vuxenutbildning, särskola eller internationell gymnasieutbildning.

Körkortslånet kommer fortsatt att hanteras av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Läs mer på regeringens hemsida >>

Läs mer om körkortslån via CSN >>