Förbundsstyrelsen: Allvarlig kritik mot utbildare gällande smittspridning

Ett ökande antal kunder är missnöjda med hur den utbildare de besökt begränsar smittspridningen av Coronaviruset och pekar på allvarliga brister i sina kommentarer. Det framgår av STR:s mätningar av kunders nöjdhet, så kallad NKI-mätning. Förbundsstyrelsen ser mycket allvarligt på detta och vill uppmana alla medlemmar att läsa skrivelsen längst ner på denna sida.

Framför allt riktas kritiken mot introduktionskurserna, men även risk 1A och B. Kunderna vittnar om klara brister med främst trängsel i samband med kurserna, men även att det saknas tvål/handsprit.
Kommentarerna från kunderna redovisas helt anonymt för förbundsstyrelsen och man vet därför inte vilka skolor som är berörda. Men man kan se att de klagomål som kommit in berör olika skolor och olika delar över landet.

STR:s förbundsstyrelse ser mycket allvarligt på kritiken och menar att slarvet kan få följder på flera plan – först och främst vad gäller smittspridning men på sikt också allvarliga konsekvenser för branschen som helhet.

Detta händer nu

Förbundsstyrelsen har beslutat att alla företagsmedlemmar erhåller samtliga NKI-resultat för sin skola (/-or) för april och maj. I dessa framkommer alla skriftliga kommentarer från skolans egna kunder.

Förbundsstyrelsen uppmanar alla medlemmar att:

1. Granska sin skolas NKI-rapporter (sänds v 23) och eventuella kundkommentarer specifikt kring Corona/Covid19.
2. Se över skolans smitskyddspreventiva åtgärder både i trafikskolans lokaler och i fordon: fråga dig om dessa är tillräckliga – sätt dig in i kundens situation.
3. Inled varje kurs/grupputbildning med en ”Coronaminut” och berätta hur trafikskolan arbetar mot smittspridning för att visa på seriositet och ansvar.
4. Förmedla gärna erfarenheter kring smittskydd till alla medlemmar i regionen – sprid goda och dåliga erfarenheter.

Förbundsstyrelsen avser att följa detta mycket noggrant och vid behov vidta fler åtgärder. En mer detaljerad checklista kring smittskyddsprevention i samband med förarutbildning är under utarbetande.

Viktig läsning!

Läs förbundsstyrelsens skrivelse i sin helhet med kommentarer >>
Detta krävs av dig som företagare för att förhindra smittspridning >>

Läs mer

STR:s samlingssida med råd och riktlinjer i samband med Corona >>
Vad är NKI och hur fungerar det >>