2020-05-29

Medlem: En självklarhet att anpassa verksamheten

Samtidigt som kunders klagomål ökar vad gäller hur smittbegränsningen hanteras bland vissa utbildare kämpar flertalet medlemmar med att anpassa sin verksamhet för att följa de riktlinjer som finns. Claes Alfredsson på Alfredssons trafikskola i Nödinge är en av dem.

claes_alfredsson 150x100.jpgFör honom och hans medarbetare är det en självklarhet att ta ansvar i en situation som kan påverka både människor och bransch på kort och lång sikt.

-Jag flyttade fram alla våra introduktionsutbildningar från mitten av mars för att få läget under kontroll och kunna tänka igenom vilka förändringar vi behövde genomföra. Nu sedan någon vecka är vi igång igen. Vi håller nere deltagarantalet, sitter max tre personer, helst från samma familj, vid varje bord, är noga med handhygienen och bjuder inte på fika i nuläget.

Claes inleder också varje kurs med att prata ett par minuter om Corona, varför skolan gör som de gör och frågar också eleverna om allt känns ok. Något han betonar är viktigt att inte glömma bort.

-Den korta informationen gör att alla förstår läget och har möjlighet att lyfta om det är något man inte känner sig bekväm med. Jag tror verkligen det uppskattas och vi har fullt upp till juli.

Dela med dig av dina tips!

På uppdrag av förbundsstyrelsen sammanställer STR Service en checklista som ett stöd i hur man kan anpassa sin verksamhet med anledning av Corona. Hur gör du? Dela med dig av dina bästa och viktiga tips till kollegorna! Mejla till: coronatips@str.se

Läs artikel om kritiken som framkommit >>