Statistik

STR bevakar, sammanställer och analyserar kontinuerligt statistik som berör förarutbildning, körkort, trafiksäkerhet och trafikskolebranschen.

Informationen kommer primärt från olika myndigheter och forskningsorgan men hämtas även från företag och organisationer. Viss statistik kan vara tillgänglig endast för STR-medlemmar. Statistiken görs tillgänglig som antingen PDF, PowerPoint och vissa fall som en bild.

Saknar du någon statistik, eller har frågor kring detta, vänligen kontakta STR.

Internationellt

Körkortskostnader i Europa - 2009
Trafiksäkerhet i Europa - 2008

Körkortsprov

Andel godkända kunskapsprov B inkl omprov, riket, totalt samt kvinnor och män 2000-2018
Andel godkända kunskapsprov B inkl omprov, riket, totalt samt trafikskola och privat
Andel godkända körprov B inkl omprov, riket totalt samt kvinnor och män 2000-2018
Andel godkända körprov B inkl omprov, riket totalt samt trafikskola och privat
Trafikverket - Bokningsstatus, lediga provtider A och B
Trafikverket - Frågor och svar om förarprov
Snittantal prov (förstagångsprov och omprov) per godkänt prov mellan 2004-2013
Antal genomförda kunskapsprov, riket, totalt, kvinnor, män - 2000-2017
Antal genomförda körprov, riket, totalt, kvinnor, män - 2000-2017

Körkortstagande

Körkorts- och handledartillstånd och utfärdade, nya, B-körkort, 2002-2017
Andel respektive antal  körkortsinnehavare - samtliga behörigheter - 1980-2012
Körkortstagande, 18-24 år, antal och procent, 1989-2015
Prognos antalet 18-åringar

Olyckor

Fakta, statistik om alkohol, droger i trafiken (skolmaterial från Trafikverket)
Olycksstatistik A, AM, B - 2000-2017
Övningskörningsolyckor 2003-2013, privat resp trafikskola, samt kommentarer
AM-olyckor före och efter AM-körkortets införande 2009 
Mc-singelolyckor
Moped - mc - allvarligt skadade
Olycksstatistik mc - platstyp
Viltolyckor
Dödade i vägtrafikolyckor i norden 1950-2012

Övningskörning

Bilisters övningskörning i trafikskola och privat