Varningslista

Som företagare idag är det bara en tidsfråga innan någon försöker lura dig. Det kan handla om att ingå ett ofördelaktigt avtal, eller att få dig att betala en påhittad faktura. Så länge företagare låter sig luras kommer bedrägerierna fortsätta.

Varningslistan nedan varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Att ett namn saknas på listan är dock ingen garanti för att verksamheten är seriös.

Var alltid vaksam!

Varningslistan presenteras av Bisnis Analys. Bolagen i listan är framtagna av Svensk Handel.

{{company.company_id}}
{{company.company_name}}
{{company.phonenumber}}
Visa mer Visa minde

{{company.bank}}

{{company.postal_address}}

{{company.visiting_address}}

{{company.post}}

{{company.faxnumber}}