aSTRa WEB

Utgångspunkten har varit att skapa ett aSTRa som utnyttjar de möjligheter som internet ger, vilket kan underlätta och effektivisera för trafikskolan och på så sätt ge er mer tid för eleverna och utbildningarna. Dessutom blir både administration, lärarnas och elevernas arbete mer flexibelt. 

aSTRa WEB har flera delfunktioner så som fakturering, Elevcentralen, Digitalt utbildningskort och mycket mer.

Fråga eller fundering? 

Körkort nu med Elevcentralen

 

E-handeln

aSTRa WEB