Kundundersökning aSTRa WEB

Vad tycker du om aSTRa WEB? Du och dina åsikter är viktiga för oss! Därför hoppas vi att du som är användare av aSTRa WEB vill svara på vår nya kundundersökning som du hittar genom att klicka här. Enkäten fokuserar på aSTRa WEB, support/helpdesk och vår telefonväxel. Tack för att du tar dig tid och hjälper oss att göra aSTRa WEB bättre och mer kundanpassat!

Förra undersökningen genomfördes 2019
Förra undersökningen genomfördes november 2019 - januari 2020. 

 

Ladda hem enkäten och synpunkterna

STR:s mål

STR:s mål är att uppnå minst 5 på en 6-gradig skala på våra produkter. Vi kommer därför att försöka att förbättra aSTRa WEB så att vi når detta mål. Kort förklaring av olika "kategorier" av era kommentarer.

Vi har idag ca 750 kunder som använder aSTRa WEB

Bra program med många möjligheter

Många anser att aSTRa WEB är bra och har många möjligheter, dock kan de stora antalet valmöjligheter göra att programmet är svårt att överblicka och krångligt.

Utveckling ska ha fokus på nya funktioner och användarvänlighet

Användarna vill att utvecklingen ska vara fokuserad på användarvänlighet och bättre gränssnitt.