Kundundersökning aSTRa WEB

Hösten 2016 skickade STR Service ut en kundundersökning till alla 752 företag som vid tillfället hade aSTRa WEB, och som hade registrerat sin e-postadress i aSTRa WEB. 394 kunder (52 %) medverkade i undersökningen. Enkäten fokuserades på aSTRa WEB, support och vår telefonväxel. 

Ladda hem enkäten och synpunkterna

STR:s mål

STR:s mål är att uppnå minst 5 på en 6-gradig skala på våra produkter. Vi kommer därför att försöka att förbättra aSTRa WEB så att vi når detta mål. Kort förklaring av olika "kategorier" av era kommentarer.

Vi har idag ca 750 kunder som använder aSTRa WEB

Bra program med många möjligheter

Många anser att aSTRa WEB är bra och har många möjligheter, dock kan de stora antalet valmöjligheter göra att programmet är svårt att överblicka och krångligt.

Utveckling ska ha fokus på nya funktioner och användarvänlighet

Användarna vill att utvecklingen ska vara fokuserad på användarvänlighet och bättre gränssnitt.

Förlag på åtgärder

Ny design för att förbättra användarvänligheten på Elevcentralen och Elevcentralen Premium och översyn av användarvänligheten i Ekonomi, Kassa och Digitala utbildningskortet.