Uppdateringar

Här hittar ni alla de uppdateringar vi gör i aSTRa WEB. 

Uppdatering och utveckling av aSTRa WEB sker kontinuerligt. Under 2017 kommer vi att fokusera på att rätta de buggar som finns i systemet och inte utveckla några nya funktioner. Med buggar menar vi existerande funktioner som inte fungerar som de ska.  

Nedan hittar ni releasedokument för alla de uppdateringar vi har gjort i aSTRa WEB. Alla releaser meddelas i korthet i de systemmeddelanden vi gör i programmet och i lite större detalj på denna sidan.

Vi listar uppdateringar och förändringar av betydelse nedan. Små förändringar såsom ex felstavningar m.m. skriver vi inte ut förutsatt att de inte är viktiga. För att hitta till nya funktioner, förändringar m.m. så kan man klicka på länken i uppdateringshistoriken.

Uppdateringshistorik

Uppdatering 2017-05-23
Fullständig uppdateringsinformation Releasedokument_2017-05-23
- Halstrafunktioner
- Repetitionstester till Elevcentralen Premium och Digital MC och Moped
- Buggrättningar

Uppdatering 2015-04-21
Fullständig uppdateringsinformation Releasedokument_2015-04-21
- Fakturera elevsaldo till annan betalare
- Bild på lärare i bokningen på elevcentralen
- Diverse buggfixar

Uppdatering 2015-01-27
Fullständig uppdateringsinformation Releasedokument_2015-01-27
- Nytt utseende i Elevcentralen
- Anteckningsfunktion i utbkort.str.se
- Diverse buggfixar

Uppdatering 2014-06-04
Fullständig uppdateringsinformation Releasedokument_2014-06-04
- Alla personnummer med årtal
- Ny lönerapport för debiterade tid
- Diverse buggfixar

Uppdatering 2014-03-18
Fullständig uppdateringsinformation Releasedokument_2014-03-18
- Avancerat filter
- Kortkommando
- Diverse buggfixar

Uppdatering 2014-01-15
Fullständig uppdateringsinformation Releasedokument_2014-01-27
- Ladda upp egna foto på både elever och personal
- Diverse buggfixar

Uppdatering 2014-01-15
Fullständig uppdateringsinformation Releasedokument_2014-01-15
- Tillåt endast bokning av standardlärare på elevcentralen
- Indikering på ny bevakning
- Diverse buggfixar

Uppdatering 2013-12-03
Fullständig uppdateringsinformation Releasedokument_2013-12-03
- Möjlighet att skicka olika påminnelse-sms
- Skicka bevakningar till flera lärare samtidigt
- Diverse buggfixar

Uppdatering 2013-10-22
Fullständig uppdateringsinformation Releasedokument_2013-10-22
- Dagsvy i bokningsschemat
- Kopiera elever till kurs
- Diverse buggfixar

Uppdatering 2013-09-24
Fullständig uppdateringsinformation Releasedokument_2013-09-24
- Skicka mail om körkortstillstånd direkt ill transportstyrelsen
- Flytta boking i schemat
- Diverse buggfixar

Uppdatering 2013-09-03
Fullständig uppdateringsinformation Releasedokument_2013-09-03
- Lägg in nya tider i utbkort.str.se
- Läshänvisningar tillbaka i elevcentralen
- Diverse buggfixar

Uppdatering 2013-07-09
Fullständig uppdateringsinformation Releasedokument_2013-07-09
- Körkortstillstånd i grupper
- Diverse buggfixar

Uppdatering 2013-06-04
Fullständig uppdateringsinformation Releasedokument_2013-06-04
- Ny rapport, Löneunderlag
- Diverse buggfixar

Uppdatering 2013-04-04
Fullständig uppdateringsinformation Releasedokument_2013-04-04
- kreditupplysning
- Fakturera företagskunder
- Sätta olika pris i e-handeln och på skolan

Uppdatering 2013-02-04
Fullständig uppdateringsinformation Relesedokument_2013-02-04.pdf
- Lista alla aktiva kunder
- Debitera framtida kurser i kassan
- Utbildningskontroll i utbkort.str.se

Uppdatering 2012-12-18
Fullständig uppdateringsinformation Relesedokument_2012-12-18.pdf
- Söka frågor mha frågenummer
- 3:e körkortsdirektivet
- Reserver

Uppdatering 2012-11-16
Fullständig uppdateringsinformation Releasedokument_2012-11-16.pdf
- Knapparna Närvaro och Ny kund finns nu inne på bokningen
- Ta foto i kassan
- Kreditera fakturan i aSTRa WEB

Uppdatering 2012-10-16
Fullständig uppdateringsinformation Releasedokument_2012-10-16.pdf
- Bokad tid på elev blir annan färg på de lärare eleven inte är bokad i bokningsschemat
- Visa alla bokningar på en elev när man klickar på en bokning
- Signatur efter inskriven efter inskrivningsdatum