Beställning E-handel

Sälj dina produkter direkt på nätet

För att få beställa e-handeln krävs att man är medlem i STR och att man använder sig av aSTRa WEB. En förutsättning för att e-handeln ska fungera är dessutom att man använder kassan i aSTRa WEB.


Beställning till STR Service

Mer information om hur man ska gå tillväga för att beställa den nya e-handen kommer information om när lanseringsdatum närmar sig. Vi kommer att informera på denna sidan, i nyhetsbrev och i systemmeddelanden i aSTRa WEB.