Inställningar

Här hittat man hur man gör ändringar i Inställningarna i aSTRa WEB

Ändra från 16 moment till 15 i undervisningsplanen
Här hittar man en instruktionsfilm som visar hur man ändrar undervisningsplanen från 16 moment till 15 moment

Anmälningsblankett
Här hittar du ett förslag på hur anmälningsblanketten kan se ut