aSTRa WEB

beställningsknapp.jpg

Eftersom systemet är webbaserat kan man ansluta till det från hela världen. Eleverna på trafikskolan har möjlighet att göra teori, boka lektioner och följa utvecklingen på sin utbildning på internet i både sin mobil och sin dator. Lärare och personal kan skapa och se bokningar och schema hemifrån eller i bilen.  

Utgångspunkten har varit att skapa ett aSTRa som utnyttjar de möjligheter som internet ger, vilket kan underlätta och effektivisera för trafikskolan och på så sätt ge er mer tid för eleverna och utbildningarna. Målsättningen har varit att minimera antalet moment och klick som krävs för att utföra de vanligaste rutinerna. Vi har även fokuserat på att presentera uppgifterna på ett trevligt och överskådligt sätt. För en IT-ovan person skall det vara lätt att komma igång och börja arbeta i aSTRa WEB.

Vad ingår i aSTRa WEB?
Kundregister

Här håller skolan rätt på alla kunder. Man registrerar både elever, företagskunder och andra kunder. Alla kunder får ett kundkort där skolan lätt följer just den kundens historik och studieresultat.

Bokning

Här bokar skolan alla sina lektioner. aSTRa WEB har inkorporerat resursplanering i bokningssystemet för att underlätta bokning av både elev, lärare och fordon. Det finns även en smart planeringsfunktion som ser till så att schemat förlängs automatiskt varje dag

Kassa

I aSTRa WEB ingår ett kassaregister. Det ger en möjlighet att följa elevens reskontra, med debitering av bokningar, hantering av förskottsbetalningar, både momsade och omomsade, och utskick av faktura (obs faktureringen är en tilläggstjänst). Dessutom kan eleven själv följa sina kostnader och betalningar på Elevcentralen. (OBS! Kassaprogrammet är endast kompatibelt med Windows 7 och uppåt)

Digitalt utbildningskort

aSTRa WEB har även ett Digitalt utbildningskort som är specialbyggt för att användas i en surfplatta och därför är idealiskt att ha med sig i bilen eller var som helst det finns en uppkoppling. I det digitala utbildningskortet kan läraren göra mycket mer än registrera hur det gått på körlektionen, här kan man även se elevens status för teorin, framtida bokningar och även boka nya tider direkt i det Digitala utbildningskortet.  

Körkort nu med elevcentralen

I Körkort nu med elevcentralen kan eleverna enkelt göra sina tester och se utvecklingen på sin utbildning hemma på sin dator, i sin platta eller på mobilen. Bokning av lektioner kan också göras här och eleven kan enkelt får en överblick över hur många outnyttjade körlektioner den har tillgodo eller eventuell skuld. Körkort nu med elevcentralen kan nås via en webbläsare i en dator eller i en platta men även som app.

Fler funktioner

Dessutom har vi flera funktioner som man kan lägg till sitt aSTRa WEB så som e-handel, fakturering och digital utbildning. Läs mer om dessa funktionerna under Tilläggstjänster.