Bokning

Här hittar man information om hur bokningen och planeringen fungerar.

 

   
ikonse50.jpg

Introduktion till tidgrupper
I denna filmen finns en introduktion till vad tidgrupper är och hur man lägger till dem

   
ikonse50.jpg

Boka och avboka elev på tidgrupp
Denna filen visar hur man bokar och avbokar elever på tidgrupper

   
ikonse50.jpg

Tidgrupper i bokningslistan
Denna filmen visar hur tidgrupper fungerar i bokningslistan

 

 

Lägg till vy i bokningsschemat
Här hittar man en textguide för hur man ställer in vyn bokningsschemat.