Digital utbildning

Här hittar man guider och hjälp angående de digitala utbildningarna Köra Bil och Köra MC och Köra moped.

  Kom igång med Köra bil/MC/Moped
Här hittar du en guide för hur du kommer igång med Elevcentralen Köra... i aSTRa WEB
   
  Lägg till digital utbildning på en elev
Här beskriver vi hur man väljer om elevens läromedel ska vara i digital form eller i bokform
Denna filmen är interaktiv så tittaren måste på vissa ställen klicka i bilden för att komma framåt. Lila pratbubblor innehåller uppmaningar till att klicka och gråa rutor innehåller information.
   
  Sälja digital utbildning på e-handeln
Här beskriver vi hur man går till väga i de fall man vill sälja en digital utbildning i sin e-handel.
Denna filmen är interaktiv så tittaren måste på vissa ställen klicka i bilden för att komma framåt. Lila pratbubblor innehåller uppmaningar till att klicka och gråa rutor innehåller information.
   
  Videoguide som förklarar funktioner i det Digitala utbildningskortet som finns för de digitala utbildningarna 
   
  Videoguide som förklarar hur man ställer in undervisningsplanen.