E-handel

Här hittar man hur e-handeln fungerar. För att beställa e-handeln går du till denna sidan

Förslag köpevillkor e-handeln
Detta är ett förslag på hur köpevillkoren på e-handeln kan se ut. Låna dem gärna, de är granskade av jurist. Glöm inte att byta ut XXXXX mot din trafikskolas uppgifter. 
   
Textguide för grundinställningar i e-handeln
Här finns en textguide för grundinställningarna i e-handeln
   
Textguide för att lägga ut vara eller kurs på e-handeln
Här finns en textguide för hur man lägger ut varor/artiklar eller kurser på e-handeln
   
Textguide som visa hur du lägger till bild i e-handeln
Här hittar man en textguide för hur man lägger till bild på sin produkter och kurser i e-handeln.
   
Textguide för hur du länkar till kurs på e-handeln
Här hittar man en textguide för hur man länkar direkt till en utbildning eller enskilt kurstillfälle i e-handeln.
   
Guide för hur man lägger ut de digitala utbildningarna i e-handeln
Här hittar man en interaktiv guide för hur man lägger ut utbildningar på e-handeln.