Elevcentralen

Här kan du få hjälp med Elevcentralen

Elevcentralen Villkor
Förslag på villkor till elevcentralen, som eleverna ska godkänna första gången de logga in. Dessa villkor ställs in under Inställningar/Elev/Inställningar i rutan Avtalsvillkor
   
Videoguide - Teori
Denna videoguiden visar hur fliken Teori på Elevcentralen fungerar. Video kan upplevas liten men går att förstora genom att titta på den i helskärmsläge.
   
Videoguide - Körning
Denna videoguiden visar hur fliken Körning på Elevcentralen fungerar. Video kan upplevas liten men går att förstora genom att titta på den i helskärmsläge.
   
Videoguide - Bokning
Denna videoguide visar hur fliken Bokning på Elevcentralen fungerar. Video kan upplevas liten men går att förstora genom att titta på den i helskärmsläge.
   
Videoguide - Mer, checklista och trafikskolor
Denna videoguiden visar hur Checklistan och Trafikskolor under fliken Mer på Elevcentralen fungerar. Video kan upplevas liten men går att förstora genom att titta på den i helskärmsläge.
   
Videoguide - Mer, profil
Denna videoguiden visar hur Profil under fliken Mer på Elevcentralen fungerar. Video kan upplevas liten men går att förstora genom att titta på den i helskärmsläge.
   
Videoguide - Mer, övriga
Denna videoguiden visar hur övriga, förutom checklista, trafikskolor och profil, under fliken Mer på Elevcentralen fungerar. Video kan upplevas liten men går att förstora genom att titta på den i helskärmsläge.