Kassa

Här hittar man instruktioner för inställningar som har med kassan att göra.

  Installation av E-tax
Här hittar du instruktioner för installation av WestInts e-taxenhet
   
  Drivrutiner
Här kan du hitta drivrutiner till kvittoskrivare, och USB-sladd till BMC E-tax
   
Retur i kassan
Här hittar du en guide som förklarar hur man gör en retur i kassan
   
Vad är lektionssaldo
Denna guiden förklarar vad lektionssaldo innebär
   
Börja med lektionssaldo
Detta är en guide för att komma igång och använda lektionssaldo, guiden förutsätter att man först läst guiden Vad är lektionssaldo. 
Denna filmen är interaktiv så tittaren måste på vissa ställen klicka i bilden för att komma framåt. Lila pratbubblor innehåller uppmaningar till att klicka och gråa rutor innehåller information.
   

Börja med lektionssaldo

Detta är en guide för att komma igång och använda lektionssaldo

 

 

Retur av lektionssaldo
Detta är en guide som förklarar hur man gör returer som involverar lektionssaldo

   

Vad är elevsaldo
Denna guiden förklarar vad elevsaldo innebär.

 

 

Återbetalning elevsaldo
Detta är en guide som ger vägledning om hur man gör återbetalningar av elevsaldo