Tilläggstjänster

Här hittar ni alla tjänster som man kan lägga till i aSTRa WEB utöver de som igår i priset. Vissa av tjänsterna har vi tagit hjälp av externa leverantörer till och vissa tillhandahåller vi själva. Dessa tjänster måste man aktivera eller beställa separat och i vissa fall skicka in separata avtal för.

Påminnelsesms
E-handel
Fakturering
Personnummersök och kreditupplysning