Billecta

Fakturamodulen är en modul som kan fakturera innehållet i kassan. All försäljning som säljs i kassan kan faktureras. Företaget som levererar tjänsten heter Billecta (www.billecta.se).

Billecta erbjuder många online-tjänster till sina kunder. Till aSTRa WEB är det kopplat en modul som hanterar online-fakturering.

Pris, eget bankgiro - 9kr/faktura
Pris, klientmedelskonto - 11kr/faktura 

Eget bankgiro innebär att alla inbetalningar kommer direkt till ert bankkonto, de mellanlandar alltså INTE hos Billecta. För att detta skall fungera, så måste Billecta få tillåtelse att se alla inbetalningstransaktioner som kommer på ert bankgiro. För att detta skall genomföras krävs det att ni ger dessa bilagor till er bankman. Ni skall BARA överlämna dem som de är, inga förändringar skall göras.

Klientmedelskonto innebär att betalningen av fakturan görs till Billecta som sen i sin tur betalar ut fakturan till er. Det gör att betalningen tar lite längre tid att komma till ert konto och att registreras i aSTRa WEB från att kunden har betalat.

Ladda hem allmänna villkor

Gällande fakturatjänst och minderåriga

Det har framkommit frågor vad som gäller när man fakturerar minderåriga via fakturatjänsten i aSTRa WEB.

Oavsett vilken lösning man väljer, så är det alltid viktigt att ni som företag har ett skriftligt avtal med en myndig person som accepterar att betala hela eller delar av den minderåriga elevens utbildning.
För att detta skall vara giltigt, så är det viktigt att den myndiga personen har undertecknat, att denna accepterar att betala hela eller delar av den minderåriga elevens utbildning. Det är också viktigt att det framgår att den minderåriga eleven har rätt att köpa tjänster och produkter i den myndiga personens namn.

När det gäller fakturalösningen från Billecta (som finns i aSTRa WEB), så kan man fakturera alla kunder, oavsett ålder. Fakturan som skapas kommer att skickas till den kund som ni väljer att fakturera.

Så för att det skall gå att fakturera via Billecta och att de kan utföra sin tjänst till fullo, är det viktigt att ni som företag har ett juridiskt bindande avtal där det framgår att målsman för en minderårig person accepterar att betala hela eller delar av denna elevens skulder samt att den minderåriga eleven har rätt att köpa tjänster och produkter i målsmans namn.