Möt och förstå dina elever med olika behov

Möt och förstå dina elever med olika behov Vill du bli ännu bättre på att möta och förstå dina elever med olika behov?
Det kan handla om inlärningssvårigheter, bristande språkkunskaper eller andra funktionsvariationer.

Du erbjuds de grundläggande kunskaperna som krävs för att agera intygsgivare och ansöka om anpassat prov på Trafikverket.


Hur gör du som trafiklärare och/eller receptionist för att anpassa din undervisning efter elevens behov och hur gör du när du ansöker om ett anpassat prov? Kollegor med kunskap och erfarenhet tillsammans med Trafikverket agerar kursledare på denna kurs där du även får avsätta tid för både förberedelse och uppföljning.

Kursen är indelad i tre delar:
1. e-learning (egen uppgift innan det gemensamma kurstillfället)
2. två dagars kurs online
3. uppföljning via webbinarium med kursledarna

Du möter kanske dagligen elever med NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer) och/eller andra inlärningssvårigheter av olika anledningar. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, ADHD, Asperger, språkförbristningar och sociala fobier. Bemötandet och anpassning till eleven på trafikskolan är högst ojämnt och olika.

Kursens syfte och mål är att öka medvetenheten hos STR:s medlemsföretag och dess anställda kring denna målgrupp och att de som arbetar med dessa elever ska få ökad trygghet i sitt arbete, en djupare förståelse för problematiken och bli stärkt i sin roll att möta elever med olika behov. Deltagaren får med sig olika verktyg för att bättre kunna tillgodose elevers olika behov.

Ett mål är att du efter kursen kan bli intygsgivare för att ansöka om anpassat prov hos Trafikverket.

  Ur kursinnehållet:
 • Grundläggande kunskaper om funktionsvariationer 
 • Hur agerar jag som trafiklärare och/eller receptionist?  
 • Vad är anpassat prov?
 • Hur gör jag för att ansöka om förlängt eller muntligt prov på Trafikverket? 
 • Hur möter jag och förstår mina elever med olika behov?
 • Erfarenhetsutbyte

Första dagen på kursen fokuserar vi på vad ett anpassat prov är och hur det kan se ut. Vi går också igenom hur man bistår en elev med en ansökan till anpassat prov. Du får även själv uppleva hur man utför de tester som våra kunder ska kunna få tillgång till med hjälp från dig. Andra dagen handlar om hur vi arbetar, t.ex. genom egna erfarenheter, fallbeskrivningar och pedagogiska tips. 

Kursledare är Maria Stenman.

Det är viktigt att du förbereder dig genom att genomföra den e-learning du blir inbjuden till innan den gemensamma kursen. Glöm inte heller det uppföljande webbinariumet tillsammans med kursledarna och de andra kursdeltagarna.

---------------------------------------------

För att undvika tekniska diskussioner under mötet är det bra om vi alla är förberedda. Läs gärna igenom instruktionerna om vilken utrustning du bör ha och hur du säkrar upp att du har senaste versionen av Zoom. Likaså vill vi gärna att du skriver in ditt namn och vilket företag du tillhör enligt en mall.
Förberedelser inför videomöte i ZOOM >>


OBS! Med anledning av Coronaviruset
STR följer noga utvecklingen och de råd som myndigheterna ger. Det viktigt att vi alla tar ansvar och hjälps åt att minska smittspridningen. Vi erbjuder därför denna kurs digitalt.
e-learning + 2 dgr + webbinarium
{{occ.StartDateFormat}}
{{occ.StartTime}} - {{occ.EndTime}}
{{occ.City}}
{{occ.NumAvailableBookings}}
Boka Fullbokat
Anmälningsformulär
Vänligen ange ditt förnamn
Vänligen ange ditt efternamn
Vänligen ange ditt mobilnummer
Vänligen ange din e-postadress
E-postadressen måste anges i korrekt format
Vänligen bekräfta din e-postadress
E-postadresserna måste överensstämma
Vänligen ange ditt personnummer
Vänligen ange ett giltigt personnummer (YYMMDD-XXXX)
Vänligen ange företag
Vänligen ange ett giltigt kundnummer
Företaget är kreditspärrat. Vänligen kontakta STR på 0418-401000 eller info@str.se.
{{currentCourse.Question1}}
{{currentCourse.Question2}}

{{totalPrice}} kr

{{totalDiscountPrice}} kr

{{totalPrice}} kr

Ange kundnr

{{companyType}} {{customerDiscount}} %

Ingen rabatt erhållen

Företaget kreditspärrat

Hantering av personuppgifter

Genom att du bokar dig till våra kurser & evenemang godkänner du vår hantering av dina personuppgifter. För att kunna hantera lagstadgade krav, intyg, certifikat samt ge en god och långsiktig service så sparas dina personuppgifter i sju (7) år plus innevarande år.
Läs mer om vår personuppgiftshantering.

Saknar du kundnummer?

Om du önskar tillträde till ett evenemang, som inte kräver medlemskap i STR, och du saknar kundnummer kan du klicka här för att komma till blankett för kundansökan.
Kontakta gärna oss på 0418-401000 eller info@str.se om du behöver hjälp med detta.

(Observera att alla kurser inte är tillgängliga för dig)

Ett fel inträffade vid bokningen.
Vänligen försök om en stund igen.

Med vänlig hälsning
STR Service AB

  • Kursen vänder sig till trafiklärare, utbildningsledare samt övrig personal på trafikskolan som möter elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och/ eller olika inlärningssvårigheter.

  • STR medlemsföretag och dess anställda.

  • Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås.

  • Ordinarie pris, exkl. moms Online 4 940 kr

   Som medlem får du rabatt:
   Intressemedlem 10 %
   Företagsmedlem 20 %
   Guldmedlem 30 %

   Aktuellt pris beräknas när kundnummer har angivits i bokningsformuläret.

   Material ingår.

  • Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras halv kursavgift, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

  • {{currentCourse.LastBookingFormat}}

  • {{currentCourse.NumOfStudents}}

  • {{currentCourse.City}}

  • {{currentCourse.Location}}

  • {{currentCourse.ResponsiblePerson}}