Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor om appen Körkort nu med Elevcentralen.

Generella frågor 
Vad innehåller appen?

Svar: Appen kan anpassas efter användarens egna behov, till exempel om man vill studera med hjälp av böcker och ha appen för frågebaserad inlärning eller studera teorin helt digitalt inne i appen. Man kan också använda appen som en renodlad bokningsapp utan teori för att boka körlektioner hos sin trafikutbildare. 

I appen hittar du:
 • All teori från teoriboken
 • Filmer, bilder och interaktiva övningar
 • Tusentals instuderings- och testfrågor
 • Anpassade test och sluttest 
 • Frågesportsspelet Körkortskampen
 • Ljudstöd till allt material

Här hittar du mer information om Körkort nu med Elevcentralen och kan jämföra den med andra körkortsappar.

Var går appen att ladda ner? 

Svar: Appen kan laddas ner här eller direkt via App Store eller Google Play

Vilka språk finns?

Svar: Elevcentralen finns på svenska och engelska. Även innehållet i Köra bil finns på både svenska och engelska. Innehållet i Köra mcKöra moped och Köra lastbil finns bara på svenska.

Vill man använda materialet på annat språk än svenska eller engelska kan man göra såhär:
 • Använd Chrome som webbläsare
 • Logga in i Elevcentralen på elevcentralen.se
 • I Elevcentralen högerklickar man på en fråga
 • Klicka vidare på "Översätt till svenska"
 • Klicka på "Alternativ"
 • Klicka på "Ändra språk"
 • Gå in på "Översättningsspråk" så kommer en meny fram där man kan välja språk
Varför har frågorna kortsvar?

Svar: Anledningen att frågorna har kortsvar beror på resultatet av den förstudie som gjordes innan utvecklingen av appen påbörjades. I förstudien tittade man både på andra populära appar och gjorde en undersökning bland elever om hur man önskade att det skulle fungera i den nya appen. Resultatet blev att frågorna skulle ha kortsvar. Detta gäller dock inte för sluttesterna. I sluttesterna får eleven inte veta om de svarat rätt eller fel förrän de rättar sitt test, eftersom syftet är att det ska vara så likt Trafikverkets prov som möjligt.

Vad för slags frågor innehåller appen?

Svar: Frågorna i den nya appen är samma som funnits i föregångaren Elevcentralen Premium, dock har en ordentlig översyn gjorts och en del frågor har rensats bort och nya har tillkommit.

Behövs digitalt utbildningskort om jag bara vill erbjuda körkortsfrågor?

Svar: Nej det gör det inte. Men om du använder dig av de digitala utbildningsmaterialen såsom  Köra bil, Köra mc, Köra lastbil och Köra moped är det en fördel.

Frågor om arbetssätt och nya Elevcentralen
Vad är nytt i appen?
För utbildare:
 • En ny flik i aSTRa WEB som heter "Undervisningsplan" med drag'n'drop-funktionalitet. Gör du ingenting så fungerar det som tidigare. Befintliga elever har kvar den tidigare undervisningsplanen som den var uppdelad. Om förändringar görs i undervisningsplanen påverkar det nya elever.
 • Utseendet på utbildningskortet är förändrat. Alla nya elever får det nya utseendet av utbildningskortet.  
 • Utseendet när du skriver in en ny elev i aSTRa WEB är förändrat.
För elever som använt den gamla Elevcentralen Premium-appen:
 • De kan fortfarande gå in på Elevcentralen via en vanlig webbläsare, men om de använder sig av appen rekommenderas att de laddar ner den nya appen för att fortsätta.
 • De kan se hur långt de har kommit i sin utbildning, vilka moment de har genomfört och vilka resultat de fått. Men de kan inte klicka sig in och se mer detaljerad historik än så. 
 • Fas ABCF och Fas U försvinner och ersätts med det nya ”Plugga” (som liknar Fas U)
Var finns information till eleverna om hur nya Elevcentralen kommer att fungera?

Svar: Det kommer finnas en film på Elevcentralen och även på App Store och Google Play när eleverna laddar ner appen.

Hur funkar tidsplan, kostnadskalkyl, objektbanken, undervisningsplan och/eller de andra nya funktionerna?

Svar: I Möts och Lär hittar du hjälp angående hur Elevcentralen fungerar både översiktligt och på djupet.

Hur arbetar man med nya Elevcentralen för de tyngre behörigheterna?

Svar: För elever på de tunga behörigheterna (BE och uppåt) är ett förslag att arbeta såhär:

 • Börja med "Plugga". Här är frågorna enklare för att eleven ska kunna scanna av sina kunskaper. Eleven bör genomgå alla moment i "Plugga" först och här krävs 100 % godkänt för att eleven ska anses vara godkänd. 
 • Därefter bör eleven göra olika anpassade tester och till sist sluttest för att de ska ha en chans att möta alla frågor. I dessa delar krävs 80 % godkänt i defaultläge för att räknas som godkänd på ett test. Höj gärna godkännandegränsen för att säkerställa att eleven har tillräckliga kunskaper.
 • I "Frågebanken" för de tyngre behörigheterna ingår fordonsspecifika frågor och grundteori som är relevant för behörigheten. De frågor som kan uppfattas som grundteori är frågor som ändå är anpassade för behörigheten. Även här står 80 % godkänt som defaultläge, höj gärna även här.

Det som saknas i Körkort nu med Elevcentralen för de tyngre behörigheterna är repetition av grundteorin. Trafikutbildaren bör därför kolla elevernas kunskaper i vanlig B-teori. Detta kan man exempelvis göra genom att låta eleverna besvara frågorna i häftet Repetera grunderna eller gå igenom det digitala materialet i Köra bil.

Produktbilder

Högerklicka och kopiera länkarna för att använda bilderna på din egen hemsida.