2022-07-04 Debatt

STR:s förbundsordförande Benny Gunnarsson: Politiker – ge lagliga trafikutbildare förutsättningar att leverera trafiksäkra förare

Under Almedalsveckan deltar jag som ordförande för Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR, på seminariet ”Mobilitet – en resa för livet”. Seminariet tar avstamp i det faktum att människan är trafikant från ”vaggan till graven”, men färdsätten förändras och utvecklas med tiden. Men vem tar ansvar för att individen får den utbildning som behövs här och nu? Och hur säkrar man upp att den utbildning som erbjuds är av god kvalitet och faktiskt fyller sitt syfte, det vill säga formar trafiksäkra, miljömedvetna förare?

Frågorna är högaktuella. I en nyligen genomförd granskning av branschen har Skatteverket upptäckt omfattande fusk och flera falska ”trafikskolor”. Det handlar främst om oredovisade inkomster och privatpersoner som erbjuder körlektioner utan att ha vare sig företag eller utbildning. 

Här vill jag vara väldigt tydlig - att motarbeta den illegala trafikskoleverksamheten har under tjugo års tid varit en av STR:s viktigaste frågor att driva. Som ledande branschorganisation ser vi positivt på varje steg i rätt riktning för att komma åt fusket – oavsett var det påträffas. I slutänden handlar det om allas vår trafiksäkerhet och alla trafikanters behov av en rättssäker och kvalitativ utbildning.

I sammanhanget vill jag även säga att det faktum att Skatteverket nu noggrant granskar både tillståndsinnehavare och de som utan tillstånd agerar helt kriminellt, är ett stöd och en form av upprättelse för den absoluta majoritet av professionella utbildare som arbetar hårt och lagligt.     

Men likaväl att de som fuskar ska stoppas eller bli av med sitt tillstånd, behöver också förarutbildningssystemet vara utformat på ett sådant sätt att det ger de lagliga och professionella utbildarna bra förutsättningar att leverera säkra förare. Ta de långa väntetiderna för prov som exempel. 60 % av körkortstagarna kör upp privat och har en godkännandeprocent på för närvarande 33 %. Detta är alarmerande dåliga siffror och en tydlig följd av att dagens utbildnings- och provsystem inte är anpassat efter den tid vi lever i nu. Det finns otillräcklig vägledning, ingen tillsyn och ingen styrning för privatisten. 

Till dig som är politiker och som ser att trafiksäkerhet och kvalitativ utbildning hör ihop och är viktigt – vi inom STR föreslår att man med avstamp i en skärpt lagstiftning nu fokuserar på tre åtgärdsområden när det gäller den juridiska delen för att sätta stopp för fusk och brott:

• Tillsyn. Vi inom branschen betalar för tillsyn. Vi vill ha en effektiv granskning av tillståndspliktig verksamhet och att de som inte bedriver en seriös verksamhet blir av med sitt tillstånd snabbare än vad som verkar ske idag.

• Efterfrågan. Det behöver bli enklare för körkortstagaren att säkerställa att man anlitat en legitim verksamhet. Idag är det för svårt.

• Lagefterlevnad. Polisen och andra aktörer måste få bra förutsättningar att kontrollera tillstånd när de stoppar fordon på väg.

Dessutom, som jag ser det står vi inför ett viktigt vägskäl - fortsatt avreglering eller en fungerande struktur av utbildningssystemet i sin helhet. Seriösa, lagliga, kompetenta trafikutbildare är en lösning som man från politikens sida måste värdera utifrån vad det faktiskt handlar om – liv och död på våra vägar.

Benny Gunnarsson 
förbundsordförande STR