2021-07-12 Driva trafikskola

Lång väntan på prov – Ökad efterfrågan på körkort en förklaring

Långa väntetider till Trafikverkets olika prov är vanliga under sommaren.
Mitt i trafiken har frågat några trafikskolor om provköerna och sommaren 2021 verkar inte vara något undantag.

Cecilia Andersson Helens för körkort och Andreas Nyman Sjögrens trafikskola

För den som vill ta körkort under sommarhalvåret gäller att ha tålamod. Väntetiderna till prov varierar i och för sig beroende på var i landet man bor men är generellt sett långa.
Mitt i trafiken har ställt frågor till några trafikskolor om när de kan hitta lediga provtider hos sina lokala förarprovskontor. Frågorna ställdes en vecka in i juli.

Cecilia Andersson svarar för Norrköpingsbaserade trafikskolan Helens för körkort.
– Vi bokar just nu våra prov för personbil i oktober. Det är ett sämre läge än tidigare somrar.

Hon konstaterar att efterfrågan på körlektioner och körkort alltid är hög under sommaren men att efterfrågan denna sommar kan vara ännu högre på grund av coronaviruset.
– Det är svårt att säga säkert men så kan det faktiskt vara.

För Lars Anderzon, som driver Anderzons trafikskola i Östersund, är köerna kortare. Teoriprov går att få med maximalt någon veckas framförhållning, körprov A, B och BE bokas inom ett par veckor. Körprov B96 bokas dock så långt fram som i december.
– Jämfört med tidigare är det kortare väntetid till B-prov men längre på A och B96, säger Lars Anderzon.


Han menar att efterfrågan på körkort sommaren 2021 är större än vanligt.
– Ja för de behörigheter vi har, AM, A, B, B96 och BE. För övriga kan jag inte svara.
Kontakterna med det lokala förarprovskontoret är ok och frågor besvaras snabbt, tycker han.
– Men vi skulle önska bättre planering. Ofta kommer det ut prov med väldigt kort varsel som är svåra för oss att ta.

Andreas Nyman på Sjögrens trafikskola i Katrineholm bokar körprov för motorcykel en dryg månad bort. De olika körproven för bil och för släp ligger omkring två månader fram i tiden.
– För teoriprov ser det något bättre ut om man letar. Totalt sett är det sämre, även om man jämför med förra årets coronaläge, säger Andreas Nyman, som betonar att relationen till det lokala förarprovskontoret är god.
Han tror att en förklaring till provköerna kan vara det stora antalet som vill ta körkort.
– Vi har helt klart en ökad efterfrågan på samtliga behörigheter.

Text: Johan Granath  Foto: Privat