2022-09-05

Körkortsutbildningen avgörande för att nå Nollvisionen

Sverige hör till de mest trafiksäkra länderna i världen med Nollvisionen som ledstjärna där ingen ska riskera att dödas eller skadas svårt i trafiken. Ännu är vi inte där. År 2005 dödades 440 personer på de svenska vägarna, år 2021 210 personer. Givetvis är det 210 människoliv för många, men ändå får det i sammanhanget ses som en utveckling åt rätt håll.

Så vad beror då denna utveckling på? Det är lätt att direkt tänka på bättre vägar med mitträcken och säkrare bilar. Stor tilltro finns även till de förbättringar som den tekniska utvecklingen för med sig. Dessutom är förhoppningen på till exempel självkörande bilar stor när det gäller det framtida trafiksäkerhet. Det som däremot saknas är en övergripande plan för utbildning av morgondagens förare. Det är för sent att börja då framtidens fordon redan finns på vägarna.

Vår erfarenhet är att det i politikens, myndigheternas och samhällets iver över ny teknik glöms det mest grundläggande för trafiksäkerheten bort – en körkortsutbildning av hög kvalitet. Attityder och beteenden i trafiken kommer inte automatiskt när bilarna blir bättre och vägarna blir säkrare. Det kommer från en körkortsutbildning där den blivande föraren blir riskmedveten och förstår hur den ska agera trafiksäkert. Men trots att mängder med fakta och statistik talar för körkortsutbildningens betydelse konstaterar vi oroat att synen på utbildning har urholkats över tid.

Körkortstagaren vill helst ha så lite utbildning som möjligt innan riskutbildning och körprov görs och dagens förarutbildningssystem tillåter det. I dag är det möjligt för körkortstagaren att chansa och hoppas att körprovet ska gå bra – vilket statistiken visar att det sällan gör. Provet blir ett lotteri i stället för att vara just ett kunskaps- och färdighetsprov och de många chansningarna belastar systemet och leder till långa provköer. Något som är kostsamt både för körkortstagaren där jobbet hänger på ”kortet”, för transportbranschen som står utan chaufförer och för samhället i stort.

Inför det fortsatta arbetet mot Nollvisionen har regeringen fattat beslut om ett nytt mål, som innebär att antalet omkomna i vägtrafiken inte får överstiga 133 år 2030. Vi, som företräder en majoritet av landets trafikutbildare, menar att det kommande etappmålet är nåbart men det kräver att körkortsutbildningen får det erkännande och det utrymme den behöver ha. En körkortsutbildning av hög kvalitet som genomförs av kompetenta trafikutbildare är en förbisedd resurs för att både förbättra trafiksäkerheten och säkra ett transporteffektivt samhälle.

Vi är medvetna om att vi som bransch behöver ta en aktiv del i att anpassa och förändra en framtida utbildning, men ansvariga politiker behöver först peka ut riktningen i en övergripande strategi för framtidens trafikanter och där ge körkortsutbildningen en självklar plats.

Den politiska tydligheten, tillsammans med väl utbildade förare, säkrare bilar och bättre infrastruktur är vad som måste till för att vi tillsammans ska ha ett fungerande samhälle – och noll döda och svårt skadade i trafiken.

Benny Gunnarsson
förbundsordförande Sveriges Trafikutbildares Riksförbund

Christer Wickman
förbundssekreterare Sveriges Trafikutbildares Riksförbund

Erik Risberg
ordförande Föreningen Sveriges Trafikövningsplatser

Henrik Sundström
ordförande Sveriges Skidcarbanors Riksorganisation

 

220902

Debatt september.jpg