2021-07-19 Transportstyrelsen/Trafikverket

Första permanenta elvägen byggs mellan Hallsberg och Örebro

Nu är det klart var den första svenska elvägen ska byggas: på E 20 mellan Hallsberg och Örebro.

Valet stod mellan den sträckan eller väg 73 mellan Västerhaninge och Nynäshamn. Enligt Trafikverket föll valet på E 20 efter att olika kriterier, som trafikvolymer, omgivningens natur- och kulturmiljö, med mera, sammanvägts.

”Örebro och Hallsberg ligger mitt i logistiktriangeln mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom har vi sett att ett flertal företag använder just den här sträckan för en stor del av sina transporter”, skriver Trafikverket på sin hemsida.

Vilken teknik som ska användas är dock oklart. Det finns olika system att välja mellan. El kan överföras till fordon via luftledningar, via skenor i eller på vägen eller induktivt via spolar installerade under vägytan. Det finns ytterligare tekniker, men de tre nämnda är de som har diskuterats för svensk del.

Tunga fordon står för en stor del av vägtrafikens koldioxidutsläpp, och elvägarna har fokus på just de tunga fordonen, att de ska kunna laddas under körning. Om alltför många fordon laddas samtidigt när de står still, till exempel nattetid, kan det bli problem med elförsörjningen rent allmänt, åtminstone i vissa regioner.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson