2021-04-30 Driva trafikskola

Regeringen vill utöka CSN-lån för körkort

Regeringen föreslår utökad möjlighet till körkortslån. Tanken är att från december 2021 kunna bevilja 19-20-åringar med avklarat gymnasium, CSN-lån till körkort. Motivet är att öka ungas möjligheter till arbete.

År 2018 var först gången någon kunde ta CSN-lån för att ta körkort. Erbjudandet gällde (och har sedan dess gällt) vissa arbetslösa personer i åldern 18-47 år. Syftet med låneerbjudandet var och är att öka chanserna till anställningsbarhet.

Systemet har bedömts vara framgångsrikt, så framgångsrikt att regeringen nu vill utöka möjligheterna till lån. Det handlar dock om en begränsad grupp: 19-20-åringar med gymnasiebehörighet från kommunal vuxenutbildning, folkhögskola, särskola eller från internationell gymnasieutbildning.

– Över 200 000 unga får möjlighet att ta körkortslån med regeringens förslag. I grunden handlar det om att skapa goda förutsättningar för unga att ta ett arbete, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i.
Förslaget går nu ut på remiss. Om det vinner gehör så kommer lånet även i fortsättningen att hanteras av CSN, Centrala studiestödsnämnden.

Text: Johan Granath Foto:Staffan Gustavsson