2022-01-13 Driva trafikskola

Riskutbildningarnas innehåll uppdateras

STR ser över riskutbildningarna för mc och bil.
– Kurserna har visserligen uppdaterats sedan de infördes 2009 men det har skett löpande och inte riktigt prioriterats, säger projektledare Torbjörn Lindblå.

Torbjörn Lindblå

Översynen är initierad av STR och handlar egentligen om upplägget för de behörighetskurser där lärare för riskutbildningarna bil och mc utbildas. Det är STR:s egna kursledare, varav Torbjörn Lindblå är en, som har uppdaterat utbildningsmaterial och kursupplägg hittills. Men tolv år efter att riskutbildningen blev obligatorisk är det enligt Torbjörn Lindblå dags för en större översyn.

– Det har hänt så mycket sedan 2009 att vi behöver se över både hur kursplaner och utbildning bör förändras.
Översynen är alltså STR:s eget initiativ och beror inte på att Transportstyrelsen har ändrat i föreskrifterna som styr riskutbildningarna. Men myndigheten har två gånger, 2017 och 2021, startat egna översyner, som båda gångerna avbrutits.
– Vi kommer att ha en dialog med Transportstyrelsen så att de förändringar vi gör går i takt med föreskrifterna, säger Torbjörn Lindblå.
Han påpekar att översynsarbetet också samordnas mellan de två STR-arbetsgrupper som styr innehållet i de båda riskutbildningarna.

– I projektet vill vi tydligare föra ihop grupperna så att vi utnyttjar samordning i frågor om innehåll, undervisningsplaner, utbildningsmaterial och olika verktyg. Det är viktigt att vi drar åt samma håll, använder varandras kunskaper och de bästa av våra idéer. Samtidigt måste vi också förhålla oss till att regelverken skiljer sig åt, eftersom det ju är olika utbildningar.

Översynsprojektet startade i september 2021 och ska pågå en bit in på 2023. Arbetet innehåller flera utmaningar, enligt Torbjörn Lindblå. En av dessa är att utveckla området självvärdering – hur man får förare motiverade att fortsätta förbättra sig och se på sig själva med kritisk blick, även efter att de tagit körkort.
– Det är ett svårt men väldigt viktigt område där vi bland annat tittar på olika verktyg för hur föraren kan värdera sig själv och motivera ett visst beteende.

Riskutbildningarnas innehåll kommer dock i stort inte förändras. Inga nyheter tillkommer och inga moment försvinner, eftersom föreskrifterna inte lär skrivas om i närtid. Däremot kan den tid som läggs på olika moment komma att styras om.
– Det kan bli mer tonvikt på vissa inslag och mindre på andra. Det handlar i så fall framför allt om att vi tydligare vill betona några av de målsättningar som uttrycks i föreskrifterna.

Ett aktuellt ämne i samband med pandemin är digitalisering och distansutbildning. Riskutbildningarna till körkortselever måste enligt föreskrifterna vara fysiska och kommer heller inte i framtiden att kunna hållas på distans. Däremot tror Torbjörn Lindblå att åtminstone delar av behörighetskurserna för lärarna kan ske digitalt.
– Det finns delar av kurserna som kan göras på distans, vilket dessutom skulle innebära att lärarna kommer bättre förberedda till den fysiska utbildningen.

Text: Johan Granath