2021-09-15 Debatt

STR:s styrelse: Vi vill behålla möjligheten att ta ansvar i pandemin

Nyligen kom beskedet att Transportstyrelsen beslutat att inte förlänga det tillfälliga undantag som inneburit att trafikutbildare har haft möjlighet att erbjuda den obligatoriska introduktionsutbildningen på distans. Visst, beslutet går i linje med regeringens beslut om att öppna upp samhället ytterligare – och det är klart att vi alla längtar efter att återgå till ett så normalt läge som möjligt. Men som branschförbund känner vi ändå en besvikelse både för kursdeltagares och utbildares skull. Vi vill fortsätta ha det som ett av våra verktyg att ta ansvar i pandemin.

Under våren kom en studie från Karolinska institutet som visade att trafiklärare löper större risk att drabbas av svår covid-19 än många andra yrkesgrupper. Samtidigt är ofta våra kursdeltagare unga människor, där smittan ännu sprids i större utsträckning. Vaccinationsgraden varierar och frågan om covidpass, och möjligheten att kräva detta, är fortfarande oklart. Dessutom är introduktionsutbildningen obligatorisk vid privat övningskörning. En körkortstagare, oavsett om hen till exempel tillhör en riskgrupp, kan inte välja bort den som man kan med till exempel en fotbollsmatch eller en konsert om man bedömer att risken är för stor. Mot bakgrund av detta, i kombination med att smittan i samhället ökar, känns det förhastat att om bara några veckor enbart erbjuda fysiska kurser på plats.

Vi menar att STR:s medlemmar har gjort ett mycket bra jobb med att ta ansvar och begränsa smittspridningen, vilket också bekräftats vid Länsstyrelsens tillsyn. De har, precis som så många andra, vänt in och ut på sig själva för att trygga besökare och medarbetare. När möjligheten att bedriva introduktionskurs på distans kom ställde flera, i ett redan pressat läge, snabbt om med ambitionen att leverera en utbildning med kvalitet trots att både teknik och pedagogik var ovant för många. Det hårda slitet lönade sig. Gensvaret blev väldigt positivt från både kursdeltagare och utbildare.

STR är i nuläget inte ute efter en permanent lösning. Vi förstår att det kräver en helt annan process och inte minst behöver vi koppla detta till viktiga övergripande frågor som vilket utbildningssystem vi vill se i framtiden, vilken roll vi som professionella utbildare vill spela och hur en utbildning ska utformas för att verkligen få effekt. Det här är avgörande framtidsfrågor som är högt upp på STR:s agenda.

Men just nu behöver vi hålla två tankar i huvudet samtidigt och hålla isär framtid och en pandemi i nutid. Här och nu tycker vi att en förlängning av möjligheten att driva introduktionskurs på distans i ytterligare sex månader är ett självklart sätt att göra det möjligt för de elever som inte kan välja bort denna kurs och för våra medlemmar som bedriver professionell förarutbildning, att kunna fortsätta ta ansvar i en pandemi som långt ifrån är över.

/Förbundsstyrelsen STR