2021-07-05 Utbildning

Trafiklärarutbildningen kan få gemensam antagning

Riksrevisionen föreslår att yrkeshögskoleutbildningarna, där trafiklärarutbildningen ingår, får ett gemensamt antagningssystem.
Ett bra förslag, anser företrädare för STR och för utbildarna.

Skälet till den föreslagna åtgärden är framför allt att dagens system anses ineffektivt eftersom det tillåter sökande att tacka ja till flera utbildningsplatser, vilket kan leda till att platser står tomma.

Helen Lindh är STR:s talesperson i frågor som rör trafiklärarutbildningen. Hon instämmer och utvecklar:
– Jag tror också att alla utbildare skulle uppskatta ett gemensamt ansökningssystem för att kontrollera allmän behörighet och reell kompetens.*

Helen Lindh_150x200.jpg

I dag görs detta av samtliga utbildningsanordnare och kan vara både tidskrävande och svårt att genomföra rättssäkert, menar hon. Till exempel kan utländska eller gamla betyg och intyg vara svåra att tolka.
 – När det sedan gäller särskilda förkunskapskrav som respektive utbildning inom YH kan ha föreskrivna, till exempel körbedömning, så uppfattar jag att de flesta utbildningsanordnare vill kontrollera det själva. Många har med dessa betygsatta i urvalet.
 
Liksom Riksrevisionen anser Helen Lindh att det kan vara ett problem att flera sökande tackar ja till flera utbildningsplatser, inte bara till trafiklärare utan även till andra YH-utbildningar, vilket skapar sena avhopp.
– Idag kan sökande sitta med på uppropet vid utbildningsstart och sedan begära studieuppehåll och på så sätt försöka säkra att de kommer in vid nästa antagning, om de inte fått ledigt från sitt jobb eller av andra anledningar. 
Detta skapar problem för utbildarna och gör att studieplatser kanske inte fylls trots att de har haft många sökande.
– Med ett centralt antagningssystem som omöjliggör att man tackar ja till flera utbildningar samtidigt skulle fler få möjlighet att komma in. 

Petra Valente som är utbildningsledare på trafiklärarutbildningen i Upplands-Bro anser också att en centraliserad antagning kan vara bra.
– Det låter väl som en bra idé men det måste bygga på att man kan göra förstahandsval beroende på var man bor. Om man blir anvisad studieort Petra Valente_300.jpgfår vi nog väldigt många tomma platser.

I nuläget tror hon inte att problemet med tomma utbildningsplatser finns i Stockholm trots att där finns fyra utbildningsanordnare, men att det kanske kan komma.
– Vi är i samma läge som tidigare – det är branschen som måste profilera sig och skapa söktryck. STR har ju gjort en stor och omfattande kampanj, förhoppningsvis leder den till fler sökande.

* Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som en individ har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats.

Text: Johan Granath Foto: Riksrevisionen, Privat och Staffan Gustavsson