Kurs: EcoDriving

Under EcoDriving-kursen lär du dig planera din körning så att du värnar om både din ekonomi och miljön. Utbildningen handlar om hur teknik, miljö och ekonomi samverkar för framtiden. Vi använder oss alltid av de senaste rönen om energibesparing och faktorer som påverkar ett ekonomiskt körsätt.

Vad innefattar kursen?

Vanligtvis omfattar kursen ett individuellt körpass på cirka en och en halv timme och ett gemensamt teoripass på ungefär två timmar vid ett senare tillfälle. Vi anpassar alltid utbildningen till det som passar dig bäst, men vår rekommendation är att du genomför både praktiken och teoripasset för att du ska kunna uppnå ett optimalt resultat på lång sikt.

Vad lär jag mig?

Målet med kursen är bland annat att du ska lära dig att planera din körning och arbete och hur detta påverkar miljön och dessutom kan skapa bättre arbetsförhållanden med mindre stress. Vi går också igenom hur du kan underhålla och sköta ditt fordon på bästa sätt.